Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Mutsuz Evliliklerin Nedenleri

Erkek annesi olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanmaya çalışan ve biricik oğullarını aileye sonradan katılan bir kadınla paylaşma konusunda sıkıntı yaşayan annelerin sadece günümüzde olduğunu sanmayın.Bu mesele insanlık tarihi kadar eski. ?Ka­dim Yu­nan mi­to­lo­ji­sin­de, gü­zel­lik tan­rı­ça­sı Af­ro­dit, Oğ­lu Ero­s?­un gü­zel­li­ği dil­le­re des­tan Psi­ke­?ye âşık olma­sı­na kat­la­na­maz ve Psi­ke­?ye yap­ma­dı­ğı­nı bı­rak­maz.Tan­rı­ça Af­ro­dit ile ge­li­ni Psi­ke ara­sın­da yaşananların, ge­lin-kay­na­na ça­tış­ma­sı­nın in­san­lık ta­ri­hi ka­dar es­ki ol­du­ğu­nun ka­nı­tı­dır!? Geç­miş­ten bu­gü­ne ge­lin kay­na­na sa­vaş­la­rı­nın ilk uzan­tı­sı­nı Hi­sar Hos­pi­tal Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Dr. Bi­lal Er­soy bu söz­ler­le di­le getir­di. Ge­le­nek­ler ve Al­gı­la­rı­mız Dr. Er­soy; ?Ru­hun gü­zel­li­ği­ni, sev­gi­si­ni, kor­ku­la­rı­nı, çe­liş­ki­le­ri­ni, ol­gun­laş­ma sü­re­cin­de­ki acı­sı­nı ve hu­zu­ra ulaş­ma­sı­nı sim­ge­le­yen bu mi­tos­ta­ki …

Devamı