Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuk Yetiştirmede Fazla Kaygı Psikolojik Sorunların Belirtisi

Evham dediğimiz kaygı durumu, anneleri ele geçirerek çocuk üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşmasına altyapı hazırlayabiliyor. Anne ve hatta babaların bu kaygıları,çocuklarda özgüven eksikliği,içe kapanıklık olarak ortaya çıkabiliyor. Ço­cuk­la­rı­nı ev dı­şın­da­ki dış dün­ya­dan ko­ru­mak is­te­yen anneler,istemeden de ol­sa za­man za­man yap­tık­la­rı ev­ham­lar ne­de­niy­le ço­cuk­la­rı­nın zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik gelişimleri­ne za­rar ve­re­bi­li­yor. Kay­gı Bo­zuk­lu­ğu?Ev­ham ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız ke­li­me as­lın­da kay­gı­dı­r? di­yen RE­EM Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­?n­den Nö­ro­lo­ji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz ?Çocuğunun her attığı adımı kontrol etme, sürekli onun başına kötü bir şey gelecekmiş gibi davranma, tutum ve davranışlarımızdan bunu belli etme, zihne sürekli felaket görüntülerinin gelmesi, annede bir kaygı bozukluğunun olduğuna işaret edebilir? bilgisini paylaştı. …

Devamı