Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

8 -12 Yaş Orta Çocukluk Dönemi Genel Gelişim Özellikleri

Bu dönemin çocukları artık çocuk değil ergendir.Ergenlik döneminin başlangıcını oluşturan bu dönemin kendine has özellikleri vardıri.İşte bu dönemin genel gelişim özellikleri; Ben-merkezci konuşma ve düşüncenin önemli ölçüde azaldığı gözlenir. Fiziksel gelişim önceki yaşlara göre daha yavaştır. Değişmeler yavaş olduğu için de çocuk hareket (motor) becerilerini daha iyi şekilde kullanmayı ve kontrol etmeyi öğrenir. Kız çocuklar erkeklere göre daha hızlı gelişir, kilo ve boyları daha hızlı büyür. Kızlar daha çabuk ergenlik dönemine girerler. Çocuk bu devrede çok hareketli ve canlıdır. İlgisi evden sokağa kaymıştır. Çocuklar bilgiyi sistemli ve mantıklı bir biçimde işlerler, ama bunu ancak bilgi somut biçimde verildiği zaman yapabilirler. …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocukların Öğretmenlerine ve Ailerine Öneriler

Eğitimci bu dönemde çocuğun çevresindeki en iyi örneklerden biridir. Ahlak gelişimi açısından eğitimci önemli bir örnek ve yönlendiricidir. Eğitimci bu dönemde çocuklara gelenek görenekleri, milli bayramları, önemli günleri tanıtmalı ve niye önemli olduklarını izah etmeli ve bu kutlamaları sınıfta da çocukların da katılacağı küçük uygulamalar yaparak desteklemesi çocukların bu değerleri kazanması açısından önemlidir. Eğitimci bu dönemde dersler yönünden çocuklara destekleyici bir şekilde yaklaşmalıdır.  Onların başarılarını takdir etmeli, yetersiz oldukları durumda onları desteklemeli, çalışmaya teşvik etmeli yönlendirmelidir.Onların bireysel farklılıklarına saygı duymalı, onlar arasında ayrım yapmamalıdır. Çocuklara birbirlerinin farklılıklarına saygı duyma konusunda da örnek olmalıdır. Onların spor, müzik, dans ve çeşitli yönden …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Dil Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Çocuk bu dönemde pek çok öğe içeren, karmaşık cümleler kurar.Beğenisini,memnuniyetsizliğini duygularını çok açık bir şekilde yalın bir dille ifade edebilir. Bu dönemde çocuk yüksek sesli konuşabilir, bu heyecan ve duygu yoğunluğuna, kızgınlığa bağlı olabilir. Çocuk çok mısralı şiirleri öğrenebilir, hikayeler oluşturabilir, şarkılar öğrenir. Aileye Öneriler Bu dönemde aile çocukla konuşmalı, kendisini dilsel olarak ve onun konuşmasını geliştirici etkinliklere,gruplara katılmasına fırsat vermelidir. Bu dönemde çocuklar duygu yoğunluğu, heyecan, sinirsel sebeplerden dolayı yüksek sesli konuşabilir.Bu tehlikeli bir durum değildir ama hem  çocuğun konuşmalarının anlaşılması açısından hem de toplumsal kurallar açısından uygun değildir. Aile çocuğu bu konuda nazikçe uyarmalı, kendisi de çocukla konuşurken …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Ahlak Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Çocuk bu dönemde iyi çocuk olma eğilimindedir. Geleneksel (örf, adet, töre v.b)  ve ulusal değerlerin önemini anlamaya başlar. Soyut kavramları daha iyi anlar ama hala onların üzerinde yeterli şekilde düşünüp işlem yapamaz. Güven, bağlılık, saygı ve iyilik gibi karşılıklı ilişkilerini sürdürülmek ister. İyi davranışları destekleyen kurallara uymaya önem verir. Örneğin; yere çöp atmama gibi. Soyut kavramları daha iyi kavradığı için kendisini karşısındaki insanla özdeşleştirme özelliğini kazanır. Örneğin; bir arkadaşı ile kavga ettiğinde, kendisini  arkadaşının  yerine koyarak onun  ne hissedeceğini düşünür. Aileye Öneriler Bu dönemde çocuk, çevresindeki kendisinden yaşça büyük insanların davranışlarını model alır. Aile de çocuğun gelenek ve ulusal değerlerin önemini …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Bu dönem çocuklarında üretmek ve yaptığı işlerde başarılı olmak isteği vardır. Çocuklar soyut kavramları kazanıp güdülendikçe güven artışı,çalışma ve başarılı olma isteği duyarlar. Aşağılık duygusu bu dönemde çocuklarda görülebilir. Çalışkanlık isteği de özellikle ilkokulun ilk yıllarında yoğun bir biçimde görülebilir.Çocuklara göre bu dönemde eğlenceli bir başarı yarışı vardır. Aileye Öneriler Aile bu dönemde özellikle çocukların okulu sevmesi açısından çocuğu ödüllendirmek yerine okul başarılarını ve sevgisini içselleştirmesi sağlanmalıdır. Ona sözlü olarak  memnuniyetinizi ve takdirinizi belirtmek daha  önemlidir.Örneğin,?Davranışlarını çok beğeniyorum,seni böyle gördükçe çok mutlu oluyorum?,?Bu çalışmanı çok beğendim? şeklindeki sözel ifadeler çocuğun kendine güveninin artmasını sağlar. Okul, çocuklar için bu dönemde çok …

Devamı