Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

6-12 Yaş Çocukların Bilişsel Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Bu dönem bilişsel anlamda somut işlemler dönemidir. Çocuklar bu dönemde birden fazla boyut üzerinde düşünebilir, işlemleri zihinsel olarak tersine çevrilebilirler. Zıt kavramları kazanırlar. Sayı, zaman, mekan, boyut, hacim kavramları çocuğun zihninde yer edinmeye başlar. Madde korunumu, uzunluk korunumu, nitelik değişmezliği, sayıların korunumu, alan korunumu ağırlık korunumu, hacim korunumu kazanılır. Tersine çevrilebilirlik kazanılır. Sıralama, sınıflandırma, karşılaştırma işlemlerinde beceri artışı görülür. Bu dönemde ben-merkezlilik kalktığı için çocuk bir olguya karşı farklı bakış açıları geliştirir. Sözel iletişimde dinleyenleri de dikkate almaya başlar.Toplumsal bakış açısı kazanarak başkalarının düşünce, istek, niyet gereksinim ve tutumlarını dikkate alır. Oyunlarda işbirliği yapar, ortak, kurallı ve amaçlı oyunlar oynarlar.Yarışma …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Dil Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Çocuk bu dönemde pek çok öğe içeren, karmaşık cümleler kurar.Beğenisini,memnuniyetsizliğini duygularını çok açık bir şekilde yalın bir dille ifade edebilir. Bu dönemde çocuk yüksek sesli konuşabilir, bu heyecan ve duygu yoğunluğuna, kızgınlığa bağlı olabilir. Çocuk çok mısralı şiirleri öğrenebilir, hikayeler oluşturabilir, şarkılar öğrenir. Aileye Öneriler Bu dönemde aile çocukla konuşmalı, kendisini dilsel olarak ve onun konuşmasını geliştirici etkinliklere,gruplara katılmasına fırsat vermelidir. Bu dönemde çocuklar duygu yoğunluğu, heyecan, sinirsel sebeplerden dolayı yüksek sesli konuşabilir.Bu tehlikeli bir durum değildir ama hem  çocuğun konuşmalarının anlaşılması açısından hem de toplumsal kurallar açısından uygun değildir. Aile çocuğu bu konuda nazikçe uyarmalı, kendisi de çocukla konuşurken …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Ahlak Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Çocuk bu dönemde iyi çocuk olma eğilimindedir. Geleneksel (örf, adet, töre v.b)  ve ulusal değerlerin önemini anlamaya başlar. Soyut kavramları daha iyi anlar ama hala onların üzerinde yeterli şekilde düşünüp işlem yapamaz. Güven, bağlılık, saygı ve iyilik gibi karşılıklı ilişkilerini sürdürülmek ister. İyi davranışları destekleyen kurallara uymaya önem verir. Örneğin; yere çöp atmama gibi. Soyut kavramları daha iyi kavradığı için kendisini karşısındaki insanla özdeşleştirme özelliğini kazanır. Örneğin; bir arkadaşı ile kavga ettiğinde, kendisini  arkadaşının  yerine koyarak onun  ne hissedeceğini düşünür. Aileye Öneriler Bu dönemde çocuk, çevresindeki kendisinden yaşça büyük insanların davranışlarını model alır. Aile de çocuğun gelenek ve ulusal değerlerin önemini …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Sosyal-Duygusal Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Bu dönem çocuklarında üretmek ve yaptığı işlerde başarılı olmak isteği vardır. Çocuklar soyut kavramları kazanıp güdülendikçe güven artışı,çalışma ve başarılı olma isteği duyarlar. Aşağılık duygusu bu dönemde çocuklarda görülebilir. Çalışkanlık isteği de özellikle ilkokulun ilk yıllarında yoğun bir biçimde görülebilir.Çocuklara göre bu dönemde eğlenceli bir başarı yarışı vardır. Aileye Öneriler Aile bu dönemde özellikle çocukların okulu sevmesi açısından çocuğu ödüllendirmek yerine okul başarılarını ve sevgisini içselleştirmesi sağlanmalıdır. Ona sözlü olarak  memnuniyetinizi ve takdirinizi belirtmek daha  önemlidir.Örneğin,?Davranışlarını çok beğeniyorum,seni böyle gördükçe çok mutlu oluyorum?,?Bu çalışmanı çok beğendim? şeklindeki sözel ifadeler çocuğun kendine güveninin artmasını sağlar. Okul, çocuklar için bu dönemde çok …

Devamı

6-12 Yaş Eril Dönem Çocuklarının Psiko-Motor Gelişimi ve Ailelere Öneriler

El-göz koordinasyonunda genelden özele bir ilerleme kaydedilir yani çocuk parmak kaslarını doğru kullanmayı öğrenmiştir ve artık yaptığı ürünleri oluştururken onların estetik oluşuna onları daha koordineli yapmaya özen gösterir. Örneğin; yazı yazmayı öğrenir ve güzel yazmaya yönelir. Artık büyük kas gelişimini destekleyici pek çok oyuna katılır, değişik beden hareketleri yapmaya başlar (köprü yapma,amuda kalkma gibi). Dans, bale, dramatizasyon konusunda da estetik ve koordinelidir. Aileye Öneriler Aile bu dönemde çocuklara  basit yemek yapımı, odasını  toplama, giysilerini katlama gibi küçük sorumluluklar vererek onların bedensel gelişimine katkıda bulunabilir. Onunla dans edebilir, yüzme, futbol, bale gibi etkinliklere katılmasını sağlayabilir. Bunlar da çocuğun bedensel gelişimine büyük …

Devamı