Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

12 – 18 Yaş Ergenlik Dönemi Genel Gelişim Özellikleri

Bu dönemin genel gelişim özellikleri şu şekildedir; Kızlarda erkeklerden daha erken fiziksel gelişim görülür. Bedensel özelliklerini kabul etmekte zorlanır, kendinden hoşnut olmazlar. Kendini yaşıtları ile kıyaslama yaparlar. Yaşadığı değişim ve kaygıların sadece kendilerine özgü olduğunu düşünürler. Dış dünyaya olan ilgileri çoğalır. Bağımsızlık istekleri artar. Karşı cinse olan ilgileri artar. Zaman zaman anne ve babaya karşı kaba bir dille tepki gösterirler. Anne ve babanın özgürlüklerine karışmalarından şikâyetçi olurlar. Ebeveynlerle çatışmalarda artma görünür. Yaşıtları ile ilişkileri güçlenir. Arkadaşlarının seçtiği ilgi alanlarını ve giysileri taklit ederler ve benimserler. Karşı cinse hoş görünme arzusunda artış olur. Sık sık değişen arkadaşlık ilişkileri ve arkadaş grupları …

Devamı

Ergenlik Döneminde Aileler Çocuklarına Nasıl Davranmalı

Ne de olsa, çocuklarının onların her söylediklerini yaptıkları, onlara koşulsuz bağlı kaldıkları o çocukluk dönemi yavaş yavaş sona ermektedir. Artık otoritelerinin eski gücü kalmadığını görmek anne-babalarda bir parça kaygı yaratabilir. Bu dönemde ergenler, bir yandan geçirdikleri fiziksel değişimle, kimlik sorgulamalarıyla baş etmeye çalışırken, bir yandan da, hormonal değişiklikler, entelektüel gelişim gibi faktörlere bağlı olarak,kimsenin,özellikle de anne-babalarının onları anlamadığını düşünebilir. Özellikle bizim ülkemizde,OGS gibi erken yaşta başlayan sınavların beraberinde getirdiği sınav stresi de cabasıdır.Ülkemiz,aslında yaşlarını gerektiği gibi yaşayamayan ergenlerle doludur, ki yukarıda dile getirdiğim değişimlerle birlikte bu ağır gelecek sorumluluğunu da yüklenmek ergenlerimizi epeyce yorar. Ergenlik dönemine erişmiş bir çocuğunuz varsa, …

Devamı

Ergenlik Dönemi ve Gelişim Özellikleri

Ergenliğin İlk Döneminde  (13-14 yaş ) – Büyüme devam eder ama erinliğe göre yavaşlama vardır. – Daha çok iç organ büyümeleri olmaktadır ve bu da gözle görülür bir biçimde değildir. – Erinlikteki orantısız büyümeler bu dönemde kendilerini düzelterek yetişkin düzeyine ulaşırlar. – Ek cinsiyet özellikleri yetişkin düzeyine erişir. – Esas cinsiyet özellikleri hem büyüklük hem de işlev yönünden tam olgunluğa erişmemiştir . – Kızlarda adet kanamalarının düzene girmesi beklenir. – Karşı cinse olan ilgi artar. – Kasların gelişmesi sonucunda kas gücü artar.Ergen hareketsiz kalmayı yeğler. -İstemli hareketlerin hızı dönemin başından sonuna kadar azalan bir hızla artar (13 yaşında 17 yaşındakinden …

Devamı

Ergenlik Dönemi Değişimlerine İslami Açıdan Bakış

İçinde insanında bulunduğu bütün canlı  varlıkların beka ve hayatiyeti Allah’ın insana bahşettiği cinselliğe bağlıdır. Allah, çocuk yapmaya imkân verecek bu güç ve arzunun insanda bir işlev görebilmesi için belirli bir zaman koymuştur. Ve bu zaman mükellefiyet yaşı bir diğer adıyla bulûğ adını  almıştır.İslâmiyet’te buluğ çocukluğun sona erdiği sınırdır.Bu,erkeklerde rüya veya uyanık halde olsun, cinsel ilişki veya başka surette olsun, suyun (meni) şiddetle fışkırması; kızlarda ise hayız halinin başlaması  ile meydana gelir. Çocukta biyolojik-fizyolojik değişmelerin başladığı  bulûğa, bu değişme ve gelişmeye bağlı  olarak bir takım dini-hukukî sonuçlar bağlanmıştır.Bu aşamaya ulaşan kimse mükelleftir, bir başka ifadeyle dünyevi ve uhrevi sorumlulukları  vardır.Artık çocuk …

Devamı