Anasayfa » Etiket Arşivi (sayfa 21)

Etiket Arşivi

Motivasyonun Öğrenmedeki Etkisi

İsteklendirme (Motivasyon) Bazı araştırmalarda limbik sistemde haz (ödül) ve ceza merkezlerinin bulunduğunu, buna bağlı olarak isteklendirme ve ödülün öğrenmeyi hızlandırdığını göstermektedir (Ziylan, 2001). Kişinin hayatta kalmasına yardım eden bilgiler onu öğrenmeye motive etmektedir. Motivasyon içten gelen ve dıştan gelen isteklendirme olarak ikiye ayrılabilir. İçten gelen isteklendirme kişinin ne istediği ve neye ihtiyaç duyduğu ile ilgilidir. Dıştan gelen isteklendirme ise bizim dışımızdaki birinin bir şeyi yapmamızı istemesi olarak ifade edilebilir (Weiss, 2000). Burada önemli olan nokta bir öğrenme ortamında kişinin ihtiyaç duyduğu bilgi ile karşı taraftaki kişinin vermek istediklerinin aynı amaç doğrultusunda örtüşmesidir. Bu uyum sağlandığı zaman kişinin gönüllü olarak öğrenmeyi talep …

Devamı

Özel Eğitimde Tanılama ve Tanılamanın İlkeleri

Özel eğitimde önemli konulardan birisi özel eğitime muhtaç çocukların bulunması, özürlerinin saptanması,sınıflamalarına uygun eğitim kurumlarına yerleştirilmesi yada uygun eğitim hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bugün ülkemizde körler, sağırlar, geri zekalılar, ortopedik özürlüler, korunmaya muhtaç çocuklar ile eğitimi güçler için özel tedbirler alınma yoluna gidilmektedir. Az görenler, ağır işitenler, konuşma özürü olanlar, sürekli hastalığı olanlar, üstün zekalılar ve üstün özel yetenekliler, duygusal güçlüğü olanlar, suça yönelmiş ve suçlu çocuklar, öğrenme güçlüğü olanlar ile birden fazla özürlü olanlar için henüz örgün bir özel eğitim hizmeti sağlanamamıştır. Bugün okullarımızın hemen hepsinde her türlü ve değişik özür derecesinde özel eğitime muhtaç çocuk vardır. Bunların bazıları özürlerinin farkında …

Devamı

Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Disiplin Sağlamak

Günümüzde  öğretmenlerin  sınıfta  disiplini  sağlamakta  karşılaştıkları  zorlukların nedenlerini Bossing (1955) aşağıdaki gibi sıralamıştır: 1.Fizyolojik Nedenler: Sağlık nedenleri olarak açıklanabilir. 2.Bireysel Nedenler:   Egoizm,   akıl yürütme kabiliyetinin zayıflığı,   zeka bakımından gerilik, sosyal eğitim eksikliği vb. durumlardır. 3.Sosyal      Nedenler:      Kitleden      biri      sayılmak      arzusu,      otoriteye   içerlemek, heyecan yaşama arzusu vb. durumlardır. 4.Sınıf  İçi Nedenler:  Sınıfın  sevimsizliği,  sağlığa uygun  olmayan  sınıf koşulları, sınıftaki öğretim yöntemi. Sınıflarda  bu  nedenlerden  kaynaklanan  pek  çok  disiplin  problemleri görülebilir.  Öğretmen  ve  yöneticiler  okul  ve  sınıflarda  çeşitli  kontrol  yöntemleri kullanarak bu problemleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Öğretmenin  disiplin  sağlama  yaklaşımları,  geleceğin  toplumunu oluşturacak  bireylerin  davranışlarının  gelişmesinde  büyük  etkiye  sahiptir. Bireyin  davranışlarının  geliştiği  önemli  ortamlardan  …

Devamı