Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Eğitimde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Yararları

Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul tarafından organize edilen geziye ilişkin faaliyetlerin tümü gözlem gezisi yönteminin kapsamına girmektedir. Eğitime yapılan en eski eleştirilerden biri, kapalı kapılar arkasında ve gerçek öğrenmeye yer vermemesidir. Gözlem gezisi yöntemi bu eleştirileri bir ölçüde karşılamaktadır. Çünkü bu yöntemde öğrencilere Gerçek dünyayı görme imkanı sağlamaktadır. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek, gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkanına sahip olurlar. Gözlem gezisi eğitim açısından ilginç yerlere örneğin fabrika, müze, kütüphane, sanat galerisi, kamu kuruluşları düzenlenebileceği gibi öğrencinin üzerinde çalışmakta olduğu ya da yakın gelecekteki çalışacağı konulara ilişkin örnekler toplayabileceği ya da örneklerini görebileceği yerlere de akıntı, …

Devamı

Eğitimde Grup Tartışması Yöntemi

Grup tartışması yöntemi özde, öğrencilerin bir konu ya da sorun üzerinde birlikte konuşarak mümkün olan çözüm yollarını aramalarına dayanır. Yöntemin esası tüm grubun etkinliğe katılmasıdır. Bu yöntem açık bir amacı ve ön hazırlığı gerektirir. Bilgilerini, fikirlerini ve düşüncelerini açıkça ortaya koyma imkanına kavuştukları bu yöntemde öğrenciler,sorunları daha iyi anlar, tanımlar ve çözüm yolları önerirler. Ancak anlamlı bir tartışma için gerekli bilgi ve olgunluğa sahip olmayan öğrencilerle bu yöntem uygulanamaz. Ayrıca, grup tartışması yöntemi genellikle küçük gruplarda daha etkin olarak kullanılabilen bir yöntemdir. Grupla tartışma yönteminin çok değişik şekilleri vardır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları, büyük grup tartışması, münazara, panel, vızıltı …

Devamı

Eğitimde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan sorunlu bir olayı sınıf ortamında çözmeleri esasına dayanır. Dolayısıyla, örnek olay incelemesi yönteminde öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmaları ve sorunlu olayın nedenleri hakkında fikirler ve çözüm önerileri üretmeleri istenir. Söz konusu olan sorunlu olay, gerçek ya da hayali olabilir ve genellikle de yazılıdır. Örnek olayı içeren bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler, ilk önce olayın mahiyetini öğrenirler, daha sonra var olan verileri analiz ederek değerlendirirler ve en sonunda da bir çözüme ulaşırlar. Sosyal bilimlerde (özellikle hukuk fakültelerinde) yaygın olarak kullanılan bu yöntem, sorunun farklı bakış açılarından tartışılarak yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanmaktadır. Faydaları …

Devamı

Eğitim de Beyin Fırtınası Yöntemi

Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir. Beyin fırtınası stratejisinin temel amacı, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini pratik etmelerini sağlamaktır. Beyin fırtınası stratejisi, küçük ve büyük gruplar içinde kullanılabilir. Bu stratejinin amacı, öğrencilerin belli bir işi başarmak için, mümkün olduğunca çok sayıda alternatifi göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır. Beyin fırtınası stratejisinde başarı için, öğrencilerin bütün fikirlerinin kaydedilmesi ve yargısız olarak kabul edilmesi gerekir. Beyin fırtınası, belli bir konu veya probleme ilişkin öğrencilerin fikirler veya seçenekler geliştirmelerine olanak sağlar. …

Devamı

Eğitim de Proje Çalışması Yöntemi

Projeler, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre bireysel veya birlikte çalışmaları olarak tanımlanır. Projelerin temel amacı öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarına yardım etmek ve onları başkalarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya motive etmektir. Öğrencilere bireysel veya grup projelerinin nasıl yürütüleceği öğretilirken, aşağıdaki önerilerden faydalanılabilir: 1)Projenin amacını belirle. Örneğin, renk körlüğünün ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyorum. 2)Projenin amacını soru şekline dönüştür. Örneğin, renk körlüğü nedir ve nasıl oluşur? 3)Proje için bilgi toplamak üzere başvuracağın en az üç değişik kaynak ismi ver. Örneğin, kütüphanedeki kitaplar, göz doktorları ve göz hastaları. 4)Projenin amacına …

Devamı