Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Disiplin Sağlamak

Günümüzde  öğretmenlerin  sınıfta  disiplini  sağlamakta  karşılaştıkları  zorlukların nedenlerini Bossing (1955) aşağıdaki gibi sıralamıştır: 1.Fizyolojik Nedenler: Sağlık nedenleri olarak açıklanabilir. 2.Bireysel Nedenler:   Egoizm,   akıl yürütme kabiliyetinin zayıflığı,   zeka bakımından gerilik, sosyal eğitim eksikliği vb. durumlardır. 3.Sosyal      Nedenler:      Kitleden      biri      sayılmak      arzusu,      otoriteye   içerlemek, heyecan yaşama arzusu vb. durumlardır. 4.Sınıf  İçi Nedenler:  Sınıfın  sevimsizliği,  sağlığa uygun  olmayan  sınıf koşulları, sınıftaki öğretim yöntemi. Sınıflarda  bu  nedenlerden  kaynaklanan  pek  çok  disiplin  problemleri görülebilir.  Öğretmen  ve  yöneticiler  okul  ve  sınıflarda  çeşitli  kontrol  yöntemleri kullanarak bu problemleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Öğretmenin  disiplin  sağlama  yaklaşımları,  geleceğin  toplumunu oluşturacak  bireylerin  davranışlarının  gelişmesinde  büyük  etkiye  sahiptir. Bireyin  davranışlarının  geliştiği  önemli  ortamlardan  …

Devamı