Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Sınıflarda Görülen Disiplin Sorunları ve Çeşitleri

Disiplin, sınıf  yönetimiyle ilgili sorunların başında gelmektedir. Disiplin, her kademedeki  eğitim  kurumlarının  gündeminde  olan  bir  sorundur.  İlköğretim düzeyinde disiplin sorunlarının diğer eğitim kademelerine göre daha az ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İlköğretimin  ilk  beş  sınıfında  okuyan  öğrenciler  beş  yıl  boyunca aynı  öğretmenle  beraber  olduklarından  aralarında  saygıya,    sevgiye    ve özgüvene  dayalı ilişkiler gelişmektedir. Bunun sonucu olarak da bu sınıf ortamlarında disiplin sorunları  azalmaktadır.  Ayrıca,  ilköğretimin  birinci  devresinde  öğrencilerin  bir  çok aşırı  davranışları  sınıf  öğretmenince  gelişimin  bir  özelliği  olarak  görüldüğünden disiplin sorunu olarak algılanmaz. Curwin  ve  Mendler  (1988)’e  göre  çoğu  öğretmen  için  esas  problem  sınıf  içi disiplini sağlamadır. Yıllarca disiplin hakkında birçok şey yazıldı …

Devamı