Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Özel Eğitimde Değerlendirme Yapmanın Temel İlkeleri

Değerlendirme çocukların akademik, davranışsal ya da fiziksel özelliklerini belirlemek ve bu özelliklere göre kararlar vermek amacıyla veri toplama sürecidir. Özel Eğitim Alanında Değerlendirmenin Temel İlkeleri Değerlendirme, yetersizliği olan her çocuğun bireysel gereksinimlerine göre gerçekleştirilmelidir. Değerlendirme verileri, özel eğitime gereksinimi olan çocukla ilgili yasal ve özellikle öğretimsel kararlar almak için kullanılmalıdır. Değerlendirme, öğretimsel amaçlar gibi eğitimle ilgili bilgiyi tanımlamalıdır. Değerlendirmede öğrencinin performansı kadar öğrenme ortamı da incelenmelidir. Değerlendirme sürecinde sadece standart testler değil, çeşitli değerlendirme teknikleri kullanılmalıdır. Özellikle öğretimle doğrudan ilişkisi olan informal değerlendirme tekniklerine yer verilmelidir. Değerlendirme bir ekip yaklaşımı ile gerçekleştirilmelidir. Özel eğitimci bu ekibin önemli bir üyesidir. Değerlendirme …

Devamı

Güdülenmeyle İlgili Yeni Yaklaşımlar Kuramların Değerlendirilmesi

Her kuramsal yaklaşım, içinde bulunduğu koşullar açısından değerlendirilmeli ve bu nedenle bazı sınırlılıklar taşıdığı kabul edilmelidir. Ayrıca herhangi bir kuramsal yaklaşımın insan davranışlarını bütün yönleriyle açıklamasını beklemek de gerçekçi bir tutum değildir. Öte yandan insanın sosyo- kültürel bağlamdan koparılarak her koşulda ve dönemde ortak özellikler taşıyan tek bir prototipe indirgenmesi de doğru değildir. Örneğin ileri endüstri toplumlarında yaşayan insanların davranışları , pagan gelenekleriyle yaşamakta olan ilkel kabile üyelerinin davranışlarından farklıdır. Bu bakış açısı insanın türe özgü gereksinimlerini yadsımakla birlikte, daha çok sosyo-kültürel bağlamın önemine işaret etmektedir. Buna  göre güdülenmede kilit kavram ?genel uyarılmışlık düzeyi?dir.? Genel uyarılmışlık düzeyi açlık, cinsellik gibi …

Devamı