Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çok Boyutlu Bakış Yaklaşımı Açısından Mükemmelliyetçilik

Bireyin kendi içindeki bileşenleri kadar kişiler arası bileşenleri üzerine de odaklanılmasıyla, mükemmelliyetçilik çok boyutlu bir yapı olarak çalışılmaya başlanmıştır. Mükemmelliyetçiliğin çeşitli boyutlarını açıklayan iki yaklaşım bulunmaktadır.Bunlar Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) ile Hewitt ve Flett (1991)?in mükemmelliyetçiliği ölçmek için geliştirdikleri çok boyutlu mükemmelliyetçilik ölçeklerinde görülmektedir. Frost ve arkadaşları (1990)?nın geliştirdiği Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği, 35 maddelik, 5?li likert tipi bir ölçektir ve altı boyutu içermektedir.Mükemmelliyetçiliğin bu altı boyutu kısaca şöyle açıklanmıştır: Hatalara Aşırı Dikkat: Hata yapmanın başarısızlıkla aynı anlama geldiği, bu yüzden hata yapmamanın çok önemli olduğu biçiminde bir inanç eğilimini tanımlar.  Hatalara aşırı dikkat etmeye, insanlar tarafından eleştirilme endişesi …

Devamı