Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Cinsel Sapkınlık Nedir, Türleri Nelerdir ?

Cinsel gelişim evreleri, erinlik çağından sonra görülen asıl cinsel yaşam için bir “hazırlık” olarak kabul ediliyor.Çocuğun bu evrelerden birinde saplanıp kalması doğru değildir.”Cinsel sapıklık” adı verilen davranışların nedeni budur.Bu evreleri çocuk, normal bir biçimde atlatabilmelidir. Bu da eğitimle sağlanacak bir iştir . Toplumun olağan ve saydığı cinsel davranışlara aykırı davranmaya ve yasak sayılan cinsel ilişkilerde bulunmaya cinsel sapkınlık denir. Bunları yapanlara ve yapmayı sürdürenlere de cinsel sapık denir. Çocuğu cinsel sapkınlığa yönelten nedenlerin başında, çevrenin çocuğa yaptığı cinsel kötü davranışların (istismarın) geldiği savı, gücünü korumaktadır. İlk çocukluk evresinde çocuğu cinsel sapmaya yönelten cinsel kötü davranıştır. Bilerek ya da bilmeyerek, çocuğa karşı …

Devamı

Cinsiyet Rollerimizi Nasıl Kazanırız ?

Cinsiyet Rolü bir kültürdeki erkek ya da kadın cinsiyetine ait olduğu düşünülen ve bu cinsiyetlerden beklenen davranış ve tutumlardır. Cinsiyet rolü tercihi (sex role prefence) ile cinsiyet rolü kimliği (sex role identity) terimleri birbirinden ayrı kavramlardır. Cinsiyet rolü kimliği, kişinin doğduğu biyolojik cinsiyetin bilincinde olması ve bunu kabul etmesidir. 6-7 yaşlarında başlar. Cinsiyet rolü tercihi ise, kişinin bir kadına ya da erkeğe özgü olduğunu bildiği tutum ve davranışları bilinçli olarak yeğlemesidir.Cinsiyet rolü kimliğinden sonra cinsiyet rolü tercihi gelişir. Cinsel rol; bireyin belli normlara göre yapmak zorunda olduğu ya da yapılmasını uygun bulduğu ve yapabildiği, başkalarınınsa hak olarak ondan talep ettiği …

Devamı

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde “Mastürbasyon”

Çocuklarınıza cinsellik konusunda eğitim vermek yalnızca onlara anatomi ve doğurganlık bilgileri vermekten ibaret değildir. Bu onlara kız ve oğlan olarak kim olduklarını öğretmek ve büyüdüklerinde kadın ve erkek olarak kim olacaklarının temelini atmaktır. Onlara şimdi ve gelecekte iyi kişiler arası ilişkiler geliştirme becerisini kazandırmaktır. Genel olarak mastürbasyonun tarifini şöyle yapabiliriz: İnsanın, cinsel isteğini kendi bedeninde ve kendi kendine doyuma ulaştırması. Orgazmla sonuçlanan yada sonuçlanmayan, kişinin kendi fiziksel uyarılmasıyla gerçekleştirilen cinsel doyuma özdoyurum denir. Okul öncesi dönemde çocukların cinsel merak duygusu çok artmıştır. Bu merak duygusu kendi bedenine de yöneliktir ve çocuk bedenini keşfetmeye başlar. Bu keşifler sırasında mastürbasyon deneyimi yaşar.Çocukların …

Devamı

Çocukta Cinsel Gelişimi Etkileyen Psikolojik Faktörler

Psikolojik Faktörler İnsanlık tarihi kadar eski olan cinsellik konusu, tarihin birçok aşamasında çeşitli şekillerle insan ve toplum hayatında etkin bir rol oynamıştır. Bazen insanlar birbirini öldürmüş, bazen devletler birbiriyle savaşmış veya bu vesileyle barışıp ittifak kurmuştur.Bu ise cinselliğin sosyal ve psikolojik atmosferde nasıl aktif bir rol oynadığını göstermesi acısından önemlidir.Psikologlar açlık gibi, seksin de biyolojide evrensel bir güdü olduğunu, ancak ifade ediliş seklinin kültürden kültüre,insandan insana değiştiğini belirtirler.Cinsel motivasyon açlıktan bile daha değişkendir.Çoğu insan günde iki ya da üç kere yemek yerken, cinsel iştah genellemelere meydan okur. Cinsel davranış hormonlar kadar fantezilerden de güdülenir; aslında, insandaki esas cinsel organ tartışıldığı gibi genital …

Devamı