Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

3-6 Yaş Çocuklarında Ahlak Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Ahlak Gelişimi 3-6 yaş arası çocuklarda saf çıkarcı eğilim vardır,kendilerini düşünürler fakat bu ben-merkezlilik art niyet güdülerek sergilenmez. Bu yaş çocuklarına göre doğru olan eşit olandır.Oyun esnasında değiş tokuş, pazarlık yaparlar. Zamanla gündelik yaşamlarına da bunu aksettirirler. Olaylara somut bireyselci bakış açısı ile bakar,doğrunun göreli olduğunun farkına varırlar. Aileye Öneriler Aile çocuğun çıkarcı, ben-merkezci davranışları sonucu ona kızmak yerine ona empati kurmayı öğretmeli,başkalarının fikir, duygu ve düşüncelerine önem vermenin önemini anlatmalıdır. Konuşmalarında soyut kavramlara çok fazla yer vermemeli, daha çok göz önünde canlandırılabilen somutlaştırılabilen ?canı acımak, üzülmek? gibi kelimeleri kullanmalıdır.

Devamı