Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocukların Bilişsel (Zihinsel) Gelişimi ve Özellikleri

Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİŞSEL GELİŞİM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi ve dünyayı anlaması ve düşünme yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelme sürecidir. Piaget gelişim dönemlerini 4 ana başlığa ayırmıştır. Piaget’e göre tüm çocukların bu gelişim aşamalarından sırasıyla geçmesi gerekmektedir. Çocuklar bir gelişim dönemini atlayarak diğerine geçemezler. Ancak çocukların gelişim dönemlerine girme ve tamamlama yaşları birbirinden farklılık gösterebilir. DUYUSAL-MOTOR DÖNEMİ (0-18 Ay) Bebek, bu aşamada dış dünyayı keşfetmede duyularını ve motor becerilerini kullandığından bu döneme duyusal-motor adı verilmektedir. Bütün bebekler doğuştan reflekstif davranışlara sahiptir. Yeni doğan bebeğin dudaklarınıza …

Devamı

3-6 Yaş Çocuklarının Zihinsel Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Bu dönem, işlem öncesi dönemdir. 3-4 yaş arası sembolik işlem dönemi  4-6 yaşlar arası da sezgisel dönem olarak adlandırılır. Çocuk bu dönemde ben merkezlidir. Sembolik, yapı-inşa, tek başına, paralel, kooperatif oyunlar oynar. Tek yönlü sınıflama yapabilir. Toplu monolog görülür. Başından geçen olayları anlatabilir.Hayali arkadaşları vardır ve hayal gücüyle oluşturduğu oyunlar oynayabilir.Animizm görülür,hareket eden şeylerin canlı olduğunu düşünürler (canlı ve cansız varlıkları ayırt edemezler). Aileye Öneriler Anne-baba çocuğun oyunlarına müdahale etmemelidir. Gerekli ise oyundan sonra çocukla birebir konuşmalıdır. Olayların, nesnelerin her özelliğinden bahsetmeli, nesneleri çok yönlü tanıtmalıdır. Çocuğun konuşmalarını dinlemeli onun kendisini sözel olarak ifade etmesine fırsat tanımalıdır. Canlı-cansız varlıkları çocuğa …

Devamı