Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuklarınıza Odasını Toplama Alışkanlığı Kazandırın

Ço­cuk­lar, zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik açı­dan sü­rek­li bir ge­li­şim ha­lin­de ol­duk­la­rı için, oda top­la­ma alış­kan­lı­ğı­nın ge­re­ği­ni ve öne­mi­ni kav­ra­ya­ma­ma­la­r.Çocuğu ilk etapta oda toplamaya davet etmek, sonrasında da bu sorumluluğu tümüyle çocuğa devretmek gerektiğini belirten Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Uzm.Dr. Orhan Karaca, oda toplamanın oyun ile eğlenceli bir hale getirilebileceğini ifade etti. Ne­den oda top­la­ma so­ru­nu ya­şarlar? “Çocuklar, odalarını yeterince benimsememiş olmalarına bir tür tepki olarak veya düzenli olmanın önemini kavrayacak olgunlukta olmamaları gibi nedenlerle odalarını toplamakta çeşitli zorluklar yaşar”diyen Dr. Karaca, sürekli anne babalarının çocuk odasını topladığını görmenin de çocuklarda oda toplama alışkanlığının daha geç hatta bazen de hiç gelişmemesine neden …

Devamı