Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Ergenlik Dönemi ve Suçlu Çocuklar

İkinci dünya savaşından bu yana gençlik çağında işlenen suçların gittikçe arttığı ve toplumsal bir sorun durumuna geldiği gözlenmektedir. Sanayileşmeye koşut olarak hızla büyüyen kentlerde gençler arasında çalma, soygun, yaralama, adam öldürme, içki ve uyuşturucu kullanımı, cinsel sorumsuzluklar ve yasak çiğnemeler yaygınlaşmaktadır. Bu durumun düşündürücü yönü, suçluluk oranındaki yükselişin genç nüfusun artışından daha hızlı olmasıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde kızlar arasında da suça eğilim kaygı verici bir hızla artmaktadır. ABD’de intihar olayları son yirmi yılda 2,5 kat artmıştır. Resmi sayılara bakarak ülkemizde gençlik suçluluğunun gelişmiş ülkelerdeki oranlara varmadığı söylenebilir. Ancak, polis ve mahkeme kayıtlarına geçmeyen gizli kalmış ya da kovuşturulmamış suç oranının …

Devamı

Ulusal Hukukta Çocuk Cinsel Suçluluğu

Ulusal Mevzuat Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin ulusal yasal mevzuatında cinsel istismar suçu işlediği iddia edilen çocukları özel olarak ele alan bir yasa maddesi bulunmamaktadır. Çocuk Koruma Kanunu?nunda suça sürüklenen çocukla ilgili temel ilkelere değinilmiştir.Türk Ceza Kanunu?nda çocuğun ceza sorumluluğuna ve uygulanacak cezalardaki indirimlere değinilmiştir.  1. Çocuk Koruma Kanunu Bu Kanunun ilk maddesinde amacı ?korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına,haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir?şeklinde ifade edilmiş ve on sekiz yaşını doldurmamış her birey çocuk olarak kabul edilmiştir. Bu yasada, suç işleyen/işlediği iddia edilen çocuğun tanımlanması yapılırken, sadece ?suça sürüklenen çocuk? kavramı …

Devamı