Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuk Koruma Kanunu

2005 yılında “korunma ihtiyacı olan” ve “suça sürüklenen” çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına yönelik tedbirler ile “çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine” ilişkin hükümleri düzenlemek için, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır. BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER Madde 1: (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Madde 2: (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin …

Devamı