Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Artıyor

Çocuğa karşı cinsel istismar suçu yapılan bunca çalışmaya karşı artış gösteriyor. Ülke genelinde cinayetler ise en fazla İstanbul ve Diyarbakır’da işleniyor. ADLİ Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre; çocuğa cinsel istismarın içler acısı boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor. Rakamlara göre çocuğa karşı cinsel istismar davaları 2002′den 2005′e kadar artıyor. Yeni TCK’nin yürürlüğe girmesiyle bir düşüş yaşanıyor ama pek uzun sürmüyor. 2008-2012 yılları arası açılan dava rakamlarına bakıldığında çocuğun cinsel istismarı suçunun sürekli arttığı dikkat çekiyor. 1 YILDA 17 BİN SUÇ Bu suçtan 2012′de ceza mahkemelerinde açılan toplam dava sayısı 17 bin 589. En çok istismar 5 bin 112 (yüzde …

Devamı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek, Birleşmiş Milletler halklarının, İnsanın temel haklarına ve bireyin, İnsan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Antlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak, Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları …

Devamı

Türkiye?de Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Özellikleri

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Genel Kurulu?nda 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenmiş ve 2 Eylül 1990 da yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin bu sözleşmeyi 14.9.1990 tarihinde imzalayarak, 4058 sayılı yasayla onaylanmasını uygun bulmuş ve 1995 yılında 22184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme Anayasa?mıza göre de yasa hükmündedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi,İnsan Hakları Hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme çocuklar için ortak kabullerdir. Çocuklar için ortak iyi?nin elde edilmesi bu belgede öneri biçiminde yer alır.Ancak çocuk hakları,çocuk merkezli hakların bilgisini davranışa dönüştürmedikçe varolmaz.Çocuk Hakları gerçek hayat bilgisine eğitimle dönüşebilir. Öznesi çocuk olan okul ise ikinci Çocuk Hakları Okuludur. Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş …

Devamı

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocukların Eğitim Hakkı

Bilgili, sorumlu, haklarından yararlanma yeteneği gelişmiş çocukların topluma kazandırılabilmesi ancak iyi bir temel eğitim olanağının sağlanmasına bağlıdır. Sözleşmenin 28 inci maddesi ile hiçbir ayırım gözetilmeksizin bütün çocukların eğitim hakkına sahip olduğu belirtilmekte; eğitimin kalitesini belirleyen bir çerçeve sunulmaktadır. 29. madde çocuk merkezli bir öğretme ve öğrenme modelini öngörerek; öğrencilerin eğitim sürecine aktif biçimde katılacakları, kendi başlarına sorunlarını çözebilecekleri, yaşam boyu öğrenerek doğru kararlar verebilecek özgüveni kazanacakları bir yapıyı gündeme getirmektedir. Aktif ve çocuk merkezli bu yapının sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için bu süreçte ulusal vizyon strateji ve hedeflerin belirlenmesi, ilke, politika prosedürlerinin açıkça tanımlanması, eğitim düzeyi ve başarı için standartların …

Devamı

Anayasa, Yasalar ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

?Bütün çocukların insan hakları olan yüksek kalitede eğitimden yararlanma hakkını yaşama geçirme yönündeki çabalar bir?eğitim devrimi? ile sonuçlanmaktadır… Tüm dünya çapındaki bu hareketin amacı Herkes İçin Eğitim?dir. Toplumsal değişimin itici gücü olan eğitim, yoksullukla mücadelede, kadının güçlendirilmesinde, çocukların sömürücü ve tehlikeli işlerle cinsel istismardan korunmasında, insan haklarının ve demokrasinin geliştirilmesinde, çevrenin korunmasında ve nüfus artışının denetlenmesinde en önemli biricik etmendir. Eğitim uluslar arası barışa ve güvenliğe uzanan yoldur… Herkes için eğitim vizyonunu küresel bir gerçekliğe dönüştürecek siyasal kararlıktır.? Kofi A.Annan 1982 Anayasası?nda çocuklarla doğrudan ilgili bir çok hüküm yer almaktadır. Bunlardan 5 inci maddede, ?Devletin temel amaç ve görevleri… insanın maddî …

Devamı