Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Türkiye?de Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Özellikleri

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme BM Genel Kurulu?nda 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenmiş ve 2 Eylül 1990 da yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin bu sözleşmeyi 14.9.1990 tarihinde imzalayarak, 4058 sayılı yasayla onaylanmasını uygun bulmuş ve 1995 yılında 22184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme Anayasa?mıza göre de yasa hükmündedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi,İnsan Hakları Hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme çocuklar için ortak kabullerdir. Çocuklar için ortak iyi?nin elde edilmesi bu belgede öneri biçiminde yer alır.Ancak çocuk hakları,çocuk merkezli hakların bilgisini davranışa dönüştürmedikçe varolmaz.Çocuk Hakları gerçek hayat bilgisine eğitimle dönüşebilir. Öznesi çocuk olan okul ise ikinci Çocuk Hakları Okuludur. Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş …

Devamı

Anayasa, Yasalar ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

?Bütün çocukların insan hakları olan yüksek kalitede eğitimden yararlanma hakkını yaşama geçirme yönündeki çabalar bir?eğitim devrimi? ile sonuçlanmaktadır… Tüm dünya çapındaki bu hareketin amacı Herkes İçin Eğitim?dir. Toplumsal değişimin itici gücü olan eğitim, yoksullukla mücadelede, kadının güçlendirilmesinde, çocukların sömürücü ve tehlikeli işlerle cinsel istismardan korunmasında, insan haklarının ve demokrasinin geliştirilmesinde, çevrenin korunmasında ve nüfus artışının denetlenmesinde en önemli biricik etmendir. Eğitim uluslar arası barışa ve güvenliğe uzanan yoldur… Herkes için eğitim vizyonunu küresel bir gerçekliğe dönüştürecek siyasal kararlıktır.? Kofi A.Annan 1982 Anayasası?nda çocuklarla doğrudan ilgili bir çok hüküm yer almaktadır. Bunlardan 5 inci maddede, ?Devletin temel amaç ve görevleri… insanın maddî …

Devamı