Anasayfa » Etiket Arşivi (sayfa 10)

Etiket Arşivi

14-16 Yaş Çocukların Sosyal ve Ahlaki Gelişimi

Bu dönemde çocuğun kimlik kazanımı  tamamlanır ya da kimlik karmaşası yaşamaya devam eder. Kimlik kazanımı tamamlanmazsa  bocalama da devam eder. Kimlik kazanımı tamamlanırsa güvenli bir genç olur. Karşı cinse ilgi özellikle duygusal açıdan kız çocuklarda yoğundur. Bu dönem erkek çocuklar için hormonal yönden yoğun bir dönem olduğu için erkek çocuklarda karşı cinse karşı hem cinsel hem de duygusal ilgi devam eder. Ergenin çevresinde iletişim kurduğu kişiler ya da iletişim kurma yoğunlukları değişir. Aileye Öneriler Çocuğu sosyal faaliyetlere teşvik etmeliler. Kız-erkek çocuk ayrımı ne aile için ne de dışarıdaki çocuklara karşı yapılmamalıdır. Aile sık sık çocukla konuşmalı, sorunlarını dinlemeli ve ona …

Devamı

Çocuğun 10 Yaşına Kadar Kazanması Gereken Gelişim Özellikleri

Öğrenme, insan davranışında sürekli bir değişimi ifade eder. Olgunlaşmayla birlikte çocuk,kendisinden beklenen davranış şekillerini oluşturur. Bu da çocuğun bu davranış ve becerileri geliştirmesi açısından gereklidir. Bireylerin yaşamında bakım veren kişiyle olan ilişkisi yaşamının temelini oluşturur, gelişim dönemlerinin sağlıklı atlatılması, bir sonraki aşamaya geçişi kolaylaştırır. Çocuğun zekası, dikkat ve konsantrasyon becerisi, nörolojik gelişimi, bedensel gelişimi açısından sorunlar varsa, çocuğun öğrenmesi beklenen zamanda ve düzeyde öğrenip gelişemez.Bu gibi durumlarda nörolog,psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. 10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, sosyal gelişim aşamaları açısından bakarsak; 1. Fiziksel olarak boyu uzar ve ağırlığı artmaya devam eder. Bu dönemde kız çocukların …

Devamı

14-16 Yaş Ergenlik Dönemi Bilişsel Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Ergen bu dönemde karmaşık sorunlara mantıksal çözümler getirme becerisini kazanır. Düşünce ile oynayabilir, mantık oyunlarından hoşlanır. Bu dönemde bilişsel gelişimin büyük bir kısmı tamamlanmıştır fakat beyin hücrelerinin uzun süre kullanılmadığı zaman işlevini kaybettiği de unutulmamalıdır. Bu yüzden bu dönemde bilişsel gelişime de gereken önem verilmelidir. Ergenlik döneminde bilişsel gelişimin, düşüncesinin niteliğinde önemli değişmelerin olduğuna ilişkin ne tür kanıtlarımız vardır diye bakacak olursak; Sadece somut, aktüel şeyleri değil soyut şeyleri de düşünmeye, görmediği ya da deneyimlemediği şeyleri de algılamaya, fikir yürütmeye başladıklarını görürüz. Ergenlik, bir yanıyla bu büyük düşüncelerin ve kuramların başladığı, diğer yanıyla varolan  gerçekliğe uyum sağlandığı zamandır. Ergenlik dönemi …

Devamı

Çocuk Gelişimi Mesleğinin Tüm Özellikleri

0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir. Çocuk gelişimi meslek elemanı; Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve bedensel gelişim çalışmaları yaptırır. Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler ve yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler. Çocuklara model olmak suretiyle, olumlu alışkanlıklar kazandırılarak istenmeyen davranışlara karşı önleyici tedbirler alır. Özel durumu olan çocuklara gerektiğinde öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olur. Gerektiğinde ilkyardım kurallarını uygular. Eğitim etkinlikleri için gerekli bazı basit materyalleri hazırlar. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER Bilgisayar, TV, video, Kukla, kavram ve konu kartları, resimli hikaye …

Devamı

Down Sendromlu Çocukların Gelişim Özellikleri

Down sendromu, trizomi 21; genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan hastalığa verilen isimdir. Down sendromu vücutta yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ile karakterize edilir. Vücuttaki küçük ve büyük farklılıkların kombinasyonu yapısal olarak sergilenir.Down sendromu sık sık zihinsel kavramadaki bozukluklar ve fiziksel gelişimin tipik yüz görünümü gibi farklı olmasıyla ilişkilendirilir.Çoğunlukla hafif veya orta seviyeli öğrenme güçlüğü gibi sorunlar taşır.Down sendromu gebelik sırasında ya da doğumda tanımlanabilen bir rahatsızlıktır.Down sendromuna her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında rastlanır;istatistikler anne yaşının artışıyla bu oranın yükseldiğini göstermiştir, diğer etkenlerin payı küçüktür. Down sendromunun …

Devamı