Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuk Cinsel Suçlulara Mediko-legal Yaklaşım

Cinsel suç işleyen çocuk popülâsyonuna klinik ve yasal yaklaşımlar kültürden kültüre, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu konuda, toplum katmanları, yargı mensupları ve bilim insanının bakış açıları da çok çeşitlilik arz etmekedir. Daha önceleri bir anlamda görmezden gelinen ve küçümsenen bu konu, kimi zaman bireyin sosyal gelişim basamaklarından anatomik ve cinsel merak kaynaklı cinsel oyunlara bağlanmış,kimi zaman da üzeri örtülmüştür. Ancak son 40 yılda batı toplumlarında konuya ilgi artmış,problemin etiyolojisine ve çözümüne yönelik teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır. Tıbbi ve sosyal profesyonellerin çocuk cinsel suçluluğunu daha iyi anlama ve çözüm geliştirme yolunda fail özelliklerini, etiyolojik risk faktörlerini, gelişimsel basamaklarına yönelik çabalarına devam …

Devamı