Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuk Cinsel Suçlulara Mediko-legal Yaklaşım

Cinsel suç işleyen çocuk popülâsyonuna klinik ve yasal yaklaşımlar kültürden kültüre, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bu konuda, toplum katmanları, yargı mensupları ve bilim insanının bakış açıları da çok çeşitlilik arz etmekedir. Daha önceleri bir anlamda görmezden gelinen ve küçümsenen bu konu, kimi zaman bireyin sosyal gelişim basamaklarından anatomik ve cinsel merak kaynaklı cinsel oyunlara bağlanmış,kimi zaman da üzeri örtülmüştür. Ancak son 40 yılda batı toplumlarında konuya ilgi artmış,problemin etiyolojisine ve çözümüne yönelik teorik ve ampirik çalışmalar yapılmıştır. Tıbbi ve sosyal profesyonellerin çocuk cinsel suçluluğunu daha iyi anlama ve çözüm geliştirme yolunda fail özelliklerini, etiyolojik risk faktörlerini, gelişimsel basamaklarına yönelik çabalarına devam …

Devamı

Cinsel İstismarcıların Kişilik Özellikleri

Cinsel istismarcılar/suçlular, heterojen özellik gösteren bireylerden oluşmaktadır. İstismarcılar sosyal grup ekonomik düzey ve ırka mensup erkek ve kadınlardan oluşur. Bunlar homoseksüel, heteroseksüel biseksüel evli veya bekâr bireyler olabilmektedir.Cinsel istismar yapmak için çok çeşitli nedenler öne sürülmekle birlikte, cinsel istismarcıların Zayıf sosyal ilişki kurma becerisi, Düşük özgüven, Yetersizlik, değersizlik, yalnızlık, aşağılanma hisleri, Kendilerini fiziksel olarak itici görmek gibi genel özellikleri olduğu belirtilmektedir. Zayıf sosyal becerileri nedeniyle çocuk cinsel istismarcıları, genellikle psikolojik olarak daha az tehlike arz eden manipüle edilmesi kolay pasif ve bağımlı çocukları tercih etmektedir. Yapılan çalışmalarda,cinsel istismarcı olarak sıklıkla erkek cinsiyet üzerinde durulmuş olup kadın istismarcılara yönelik kısıtlı bilgi bulunmaktadır. …

Devamı