Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Cinsel İstismar,Çocuk Cinsel Suçluluğu İle İlgili Sonuç ve Öneriler

Cinsel istismar veya cinsel şiddet; toplumların gelenek, görenek, ahlaki değerler ve yasal düzenlemelerine göre faklı değerlendirilselerde; cinsel amaçlı bir dokunuştan ırza geçmeye kadar geniş bir spektrumu kapsar. Cinsel şiddet, insana yönelik şiddetin en ağır formlarından biridir. İnsanlık tarihi ile yaşıt olan bu olgu; kültür, dini inanç, sosyoekonomik düzey, rejim farkı olmaksızın, bütün toplumlarda, bireyin mahremiyetine, kişiliğine, fiziksel ve ruhsal varlığına ve çevresine karşı işlenen, en ağır suçlardan olan bir şiddet biçimidir. Çocuk yaştaki Cinsel İstismarcı/Suçlu (ÇCİ), her hangi bir yaş grubundan bir mağdura isteği-rızası dışında ve/veya şiddet uygulayarak, zor kullanarak herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunan on sekiz yaşının altındaki …

Devamı

Cinsel İstismarcıların Kişilik Özellikleri

Cinsel istismarcılar/suçlular, heterojen özellik gösteren bireylerden oluşmaktadır. İstismarcılar sosyal grup ekonomik düzey ve ırka mensup erkek ve kadınlardan oluşur. Bunlar homoseksüel, heteroseksüel biseksüel evli veya bekâr bireyler olabilmektedir.Cinsel istismar yapmak için çok çeşitli nedenler öne sürülmekle birlikte, cinsel istismarcıların Zayıf sosyal ilişki kurma becerisi, Düşük özgüven, Yetersizlik, değersizlik, yalnızlık, aşağılanma hisleri, Kendilerini fiziksel olarak itici görmek gibi genel özellikleri olduğu belirtilmektedir. Zayıf sosyal becerileri nedeniyle çocuk cinsel istismarcıları, genellikle psikolojik olarak daha az tehlike arz eden manipüle edilmesi kolay pasif ve bağımlı çocukları tercih etmektedir. Yapılan çalışmalarda,cinsel istismarcı olarak sıklıkla erkek cinsiyet üzerinde durulmuş olup kadın istismarcılara yönelik kısıtlı bilgi bulunmaktadır. …

Devamı

Çocuk İstismarı veya Cinsel Şiddet

Cinsel istismar veya cinsel şiddet; rızası olmayan bireyin fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi zorlamalarla veya rızası olsa da herhangi bir sebepten -yaşının küçüklüğü veya akıl hastalığı- dolayı rızası kabul edilmeyen kişinin cinsel doyum amacı taşıyan bir davranışa maruz kalması olayıdır. Bu davranışlar; toplumların gelenek, görenek, ahlaki değerler ve yasal düzenlemelerine göre faklı değerlendirilseler de; cinsel amaçlı bir dokunuştan ırza geçmeye kadar geniş bir spektrumu kapsar. Cinsel şiddet, insana yönelik şiddetin en ağır formlarından biridir. İnsanlık tarihi ile yaşıt olan bu olgu; kültür, dini inanç, sosyoekonomik düzey, rejim farkı olmaksızın, bütün toplumlarda,bireyin mahremiyetine,kişiliğine, fiziksel ve ruhsal varlığına ve çevresine …

Devamı