Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Cinsel İstismarda Modern Klinik Yaklaşım

Mevcut durumda, konunun son dört dekatta birçok yönüyle ele alınmaya başladığı batı ülkelerinde çoğu Avrupa ülkesi hariç bu olgular kimi zaman klinik yaklaşımlarla tedavi edilmeye çalışılmıştır. Ülkemiz ve doğusundaki çoğu ülkede bu suçlu profiline ve suç etiyolojisine yönelik bilimsel çalışma olmadığı ve muhtemelen buna ikincil olarak klinik yaklaşım modelleri bulunmadığı dikkati çekmektedir. Klinik yaklaşımlar, üç temel önerme bağlamında şekillendirilmektedir. Çocuk cinsel suçluluğunun yaygın olması, fail profilinin özgün olması ve çocuk cinsel suçluların bu suç türünü mükerreren gerçekleştirmeleri durumlarında; klinik yaklaşımın etkin olabilmesi için, uzun döneme yayılması, multidisipliner olması ve fail profilinin spesifik özelliklerine uygun olması beklenmektedir. Cinsel uyarılma teorileri, istismar …

Devamı