Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

0-2 Yaş Çocukların Cinsel Gelişim Özellikleri

Çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından 0-2 yaş döneminin önemi büyüktür.Gelişime ilişkin tüm temeller bu dönemde atılır.Bu dönemde çocuğun gereksinimleri çok yalın olmakla birlikte; bunların karşılanmaması durumunda,sonradan giderilmesi güç olan olumsuz sonuçlar ortaya çıkar.Bu yüzden, bu dönemde, çocuğa sağlıklı bir eğitim verilmesi ve uygun bir ortamın yaratılması büyük önem taşır. 0-2 yaş dönemi çocuk gelişimi açısından son derece önemli bir çağdır. Bireyin yaşamını devam ettirecek en temel alışkanlıklar bu dönemde şekillenir. Yemek yeme, konuşma, tuvalet eğitimi vb. gelişimler 0-2 yaş döneminde oluşur.0-1 yaş genelde oral dönem diye adlandırılan ve çocuğun dış dünya ile bağlantısını ağırlıklı olarak ağız yoluyla sağladığı dönemdir. Bu dönemde …

Devamı

İlk Çocukluk Döneminin Cinsel Gelişim Özellikleri

Eğitim doğumla başlar ve yaşam boyu devam eder. Bu uzun sürecin belki de en önemli evresini insan beyninin ve sinir sisteminin en hızlı geliştiği ilk beş yaş dönemi oluşturur.En yoğun öğrenme bu dönemde görülür.Yapılan araştırmalar, okul öncesi dönemde kazanılan tecrübelerin,bireyin sağlıklı bir kişilik yapısı oluşturmasında, yeteneklerini en verimli şekilde geliştirebilmesinde,inanç ve değer yargılarının şekillenmesinde ve toplumda sorumluluk sahibi olabilmesinde etkili olduğunu göstermiştir. İnsanın hayatı boyunca öğreneceği şeylerin üçte ikisini 3-6 yaş arasında öğrendiği araştırmalarla ortaya konmuştur.Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuğun zihinsel, duygusal sosyal gelişimi için onu destekleyici, uyarıcı ve eğitici bir çevre son derece önemlidir. Çocuk gelişimiyle ilgili her …

Devamı