Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Ceza Muhakemesi Kanununda Çocuklarla İlgili Hükümler

5271 kanun numaralı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Aralık 2004’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda çocukla ilgili maddeleri derleyen derneğimiz kamuoyu ile paylaşmayı da gerekli görmüştür. Madde 50: (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: a) Dinlenme sırasında on beş yaşını doldurmamış olanlar. Madde 52: (3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; a) Mağdur çocukların, b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin, Tanıklığında bu kayıt zorunludur. Madde 76: (Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./3.mad) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya …

Devamı