Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Psikanalitik Kuram ve Özellikleri

Psikanalitik kuramın kurucusu Sigmund Freud 1856 yılında Moravia’da doğdu, 1939 yılında Londra’da öldü.Freud Viyana’da tıp alanında eğitim görmüş daha sonra nöroloji alanında uzmanlık yapmıştır.Freud’un ortaya koyduğu kavramlar uzunca yıllar tartışılmakla birlikte pek çok kuram için de ilham kaynağı olmuştur. Freud’a göre insanoğlunun davranışlarına yön veren iki temel dürtü vardır. Bunlar cinsellik ve saldırganlıktır. Freud toplum tarafından hoş karşılanmayan ve baskı altına alınmaya çalışılan bu iki dürtünün bilinçaltına itildiğini öne sürmektedir. Böylece birey baskıdan kurtulmuş olur. Bilinçaltına itilen bu istekler ve dürtüler bilinç düzeyinde olmasalar da bireyin davranışlarım etkilemeye devam ederler. Psikanalitik kuram dil sürçmeleri , unutmaları bilinçaltına itilen bu isteklerin ifade edilmesi olarak kabul …

Devamı

Bilişsel Terapi Yaklaşımının Genel Özellikleri

1960′lı yılların basında depresyon teşhisi almış hastalarla çalışmaları sonucunda Aaron T. Beck bilişsel terapiyi geliştirmiştir. Başlangıçta psikanalitik yakla­şımı benimseyen Beck, depresyondaki kişinin olumsuz düşünce içeriğine odaklaşmanın daha tatmin edici olduğuna karar vermiştir . Akılcı duygusal yaklaşım ve pek çok davranışçı yaklaşımdan da etkilenen bilişsel yaklaşıma göre danışma süreci, aktif, zaman sınırlı, danışan merkezli ve yapılandırılmıştır. Bilişsel yaklaşımla yürütülen danışma sürecinin amacı, danışanın benliğini yıkıcı bilişsel süreçlerim tanıması ve bunlardan kurtulmasıdır. Bilişsel yaklaşıma göre bireylerin psikolojik sağlıklarının bozulmasının nedeni, otomatik olarak geliştirilen olumsuz düşüncelerdir. Amaç, danışanın bu otomatik düşünce­ler şemasına ulaşmak, danışanın düşüncelerini tanımak yoluyla düşüncelerim değiştirerek şemayı yeniden oluşturmaktır. Bilişsel yaklaşıma göre psikolojik desteğe …

Devamı