Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Eğitimde Beyin Fırtınası Yönteminin Kullanımı

Beyin fırtınasının tanımı Grup içinde hayal yoluyla düşünce üretmek için kullanılan bir demokratik yöntemdir.Bu yöntem,belli bir problem veya konu ile ilgili değişik görüşler elde etmek için kullanılmaktadır.Bu yöntem,bir grup öğrenci birlikte çalıştıkları zaman, içindeki bireylerden tek başına çalıştıklarından daha fazla düşünceler üretirler, varsayımına dayanmaktadır. Bu yöntemde, esnasında katılanlara bir problem verip, onlardan ne kadar ilkel olursa olsun akıllarına gelen çözümleri tartışmaları istenmektedir.Böylece bu yöntem, problem çözme durumunu kapsamaktadır.Öğrenciler,garip olan veya bilinmeyen önerileri ihmal etmek yerine teşvik edilmekte, onları da analiz edip, sentez yapmakta ve değerlendirmektedirler.Böylece, sık görülmeyen, acayip olarak görülen bir düşünce,pratik bir şekle ve düzene sokulmuş olmaktadır. 5-10 öğrenciyi …

Devamı

Öğrenci Merkezli Tüm Öğretim Yöntemleri

Eğitim de Soru-Cevap Yöntemi Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun dershanede öğrenciler tarafından cevaplandırılmasına, tartışılmasına ve birtakım açıklama, yorumlama ve genellemeler yapılmasına imkan veren bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.Soru?cevap yöntemi öğretmenin formüle ettiği soruları öğrencilerin sözel olarak cevaplamalarına dayanır. devamı… Eğitim de Problem Çözme Yöntemi Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü John Dewey? in genel problem çözme yöntemindeki 5 aşamaya dayanmaktadır.devamı… Eğitim de Gösteri-Demonstrasyon Yöntemi Gösteri, sınıfa bir işlemin nasıl yapılacağını uygulayarak anlatmak ve genel ilkelerini açıklamak  için kullanılan bir yöntemdir. Gösteride hem görsel hem işitsel iletişim kullanılır.devamı… Eğitim de Sokratik Yöntem Eğitim sürecinin en …

Devamı

Eğitim de Beyin Fırtınası Yöntemi

Beyin fırtınası, bir gruba ait öğrencilerin, açık fikirli olarak, bir konu, olay veya problem durumu hakkında düşünmelerini ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmelerini istemek olarak tanımlanabilir. Beyin fırtınası stratejisinin temel amacı, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini pratik etmelerini sağlamaktır. Beyin fırtınası stratejisi, küçük ve büyük gruplar içinde kullanılabilir. Bu stratejinin amacı, öğrencilerin belli bir işi başarmak için, mümkün olduğunca çok sayıda alternatifi göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır. Beyin fırtınası stratejisinde başarı için, öğrencilerin bütün fikirlerinin kaydedilmesi ve yargısız olarak kabul edilmesi gerekir. Beyin fırtınası, belli bir konu veya probleme ilişkin öğrencilerin fikirler veya seçenekler geliştirmelerine olanak sağlar. …

Devamı