Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının (BEP) Yasal Dayanakları

Özel eğitim gerektiren her bireyin ona sunulacak eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanabilmesi ve bu hizmetlerin öğrenciye katkılarının belirlenebilmesi için BEP’nin geliştirilmesi ve uygulanması önemlidir.BEP’ni geliştirme ve uygulama Türkiye’de yasal anlamda güvence altına alınmıştır. Bir diğer deyişle yasal zorunluluktur. Türkiye’de bu yasal zorunluluk oldukça yeni bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle de henüz BEP hazırlama ve uygulamada taşlar yerli yerine oturmamıştır. 1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesi f bendi, “Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek BEP’nın hazırlanmasını ve uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. 18 …

Devamı