Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Benlik,Benlik İmgesi ve İdeal Benlik

1. Benlik (Öz) Özgüvenin  tanımını  yapmadan  önce,  özgüven  ile  ilgili  olduğunu düşündüğümüz  bir  takım  kavramlara  öncelikle  yer  vermeyi  uygun  gördük. Özgüvenle  ilgili  olarak  karşımıza ilk  çıkan  kavram  öz  yani  benlik  kavramı  oluyor. Uzmanlar  benliği  bireyin  doğuştan  getirdiği  gizil  güçlerinin  çevresinin  de  etkisiyle edinik  bir  yapı  alması  olarak  tanımlıyorlar.  Benlik  konusunda  bireyin  kendini  görüş  ve  algılayış  biçimi  de  son  derece önemlidir.  Yani  bireyin  nasıl  olduğundan  çok,  kendisini  nasıl  gördüğü  önemlidir. William  James?e  göre  benliğin  dört  yönü  vardır  ve  insanlar  kendilerini  bunlardan biriyle veya birkaçıyla tanımlarlar. Maddesel Benlik (Material Self) Sosyal Benlik (Social Self) Ruhsal Benlik (Spritual Self) Saf Ego (Pure Self) Daha  öncede  söz  ettiğimiz  gibi  benlik  bireyin  …

Devamı