Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Öğrenme ve Öğrenmeyi Etkileyen Temel Etmenlerden “Bellek”

Nörobilim alanında yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular, öğrenmenin diğer kuramlardan farklı bir şekilde tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Buna göre öğrenme, yeni dentritler yada yeni beyin yapısı oluşturmaktır. Başka bir deyişle insan öğrenmektedir,çünkü beyin kendi nöral devrelerini değiştirebilmektedir (Thomas, 2001). Tortora ve Grabowski (1996) sinirlerin esnekliği (neural plasticity) kavramını kullanarak öğrenmeyi, değişme ve uyum sağlama yeteneği olarak tanımlamaktadır.Durbach?a göre (2000) beyinde öğrenme ile birlikte iki şekilde değişim meydana gelmektedir.Bunlar; nöronların içyapısında özellikle sinapslarda görülen değişiklik ve nöronların arasındaki sinapsların sayısındaki artıştır (Chudler, 2005). Bu tanımlamalara paralel olarak ülkemizde Demirel (2003) öğrenmeyi ?hücreler arasında sinaptik değişimlerin bir sonucu?, Sönmez (2004) ise ?fiziksel …

Devamı