Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Kişilik Bozuklukları ve Alt Tipleri

Kişilik özellikleri, o kişide çok çeşitli toplumsal ve bireysel ortamlarda sergilenen, kişinin kendisini ve çevresini algılaması, ilişki kurma biçimi ve düşünceleri ile ilgili süregiden bir örüntüdür. Kişilik özelliklerinin kişilik bozukluğu adını alması için esneklikten yoksun ve uyumu bozucu olması, kişinin işlevselliğinde belirgin bir bozulmaya ya da öznel bir sıkıntıya neden olması gerekir. Kişilik bozukluğunun başlıca özelliği kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren,süregiden bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür. Bu iç yaşantı, davranış, ilişki kurma biçimi esneklik göstermez ve bir çok durumu kapsar.Kişinin iş yaşamında, toplumsal ilişkilerinde aile yaşamında ve önemli diğer alanlarda bozulmaya yol açar.Bu örüntü değişmeden devam …

Devamı

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Kişinin Özellikleri

15 yaşından beri devam eden bir biçimde, başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına tecavüz etme davranışları gösterirler. Genel popülasyonda erkeklerde %3, kadınlarda %1 oranında görülür. 1.Tutuklanmaları için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunur, yasalara ve toplumsal davranış biçimlerine ayak uyduramaz ve saygı göstermezler.Sıklıkla suç işler ve tutuklanırlar.Hırsızlık, yan kesicilik,tetikçilik, çek-senet tahsilatı, haraç alma, gasp,uyuşturucu ticareti, çıkar amaçlı çete kurma gibi suçları tekrar tekrar işleyen kişilerin önemli bir bölümü,antisosyallerdir. Ancak daha zeki ve yetenekli kimi antisosyaller böyle adi suçlar yerine, daha nitelikli suçlar işleyebilir, hatta kimi zaman ceza almamayı da başarabilirler. Politikacılar, kamu görevlileri, banka hortumlayanlar arasında da antisosyaller olabilmektedir. 2. Sürekli yalan söyleme, takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı, zevki …

Devamı