Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Akılcı-Duygusal Yaklaşımın Temel Özellikleri

Akılcı-duygusal yaklaşımın (Rational- Emotive Therapy- RET) kurucusu 1913 yılında Pittsburgh’da doğan Albert Ellis’dir. Psikanalizin yüzeysel ve bilimsel ol­mayan bir tedavi şekli olduğuna inanan Ellis 1955 yılında hümanistik, felsefi ve davranışsal yaklaşımları birleştirerek akılcı duygusal (RET) görüşü ortaya koymuş­tur . RET öğretici, yöneltici ve düşünceyle ilgili olduğu kadar duygularla da ilgili­dir. Bilişlerin (düşüncenin),duyguların ve davranışların önemli ölçüde birbirlerine etki ettikleri ve karşılıklı neden sonuç ilişkisine sahip oldukları varsayımına dayanmaktadır. RET’in temel varsayımı duyguların, inançlar, değerlendirmeler, yorumlar ve davranışlardan etkilendiğidir.Ellis, bireylerin rasyonel (akılcı) olduğu gibi rasyonel olmayan inançlara da sahip olduğunu öne sürer. Bu nedenle akılcı duygusal te­rapi sürecinde danışanlar, kendi kendilerine kazandıkları ve pekiştirerek kalıcı hale getirdikleri …

Devamı