Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Bilişsel Yaklaşım ve Akılcı-Duygusal-Davranışsal Yaklaşım Açısından Mükemmeliyetçilik

Bilişsel-davranışçı yaklaşım kuramcıları mükemmelliyetçiliği, olumsuz otomatik düşünceler, akılcı olmayan (gerçek dışı) inançlar ve bunların davranışa nasıl yansıdığı üzerinde durarak açıklamışlardır. Beck (1976)?e göre duygusal bozuklukların temelini, bireyin kendine, dünyaya ve geleceğe yönelik olumsuz düşünceleri (bilişsel üçlü) oluşturur. Mükemmelliyetçiliğin temelinde de bilişsel hatalar bulunmaktadır.  Bilişsel hatalar kişinin düşüncelerindeki sistematik ve sürekli mantık hatalarıdır ve bunlar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir; Keyfi çıkarsama-irdeleme:  Geçerli ve somut bir dayanak olmaksızın olaylardan olumsuz sonuçlar çıkarma sürecidir. Seçici Soyutlama:  Bir durumun bütününde bir ayrıntı üzerinde yoğunlaşarak daha önemli olan yanları görmezden gelmeyi, bütün yaşantıyı bu ayrıntıya dayanarak açıklamayı içerir. Mutlakiyetçi İkili Düşünme:  Bütün yaşantıları iki uç kategoriden birine yerleştirme …

Devamı