Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Okul ve Akran Zorbalığı İle Öğrenci Özellikleri

Akranları ya da arkadaşları tarafından fiziksel, sözel, cinsel ya da duygusal zorbalığa maruz kalan çocukların hem kısa, hem de uzun dönemde bu tür yaşantıdan veya yaşantılardan olumsuz biçimde etkilendiğine ilişkin araştırmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Akran zorbalığının belirlenmesi için zorbalığın tanımı, türleri, zorba ve kurban kavramlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Zorbalığın Tanımı Zorbalıkla ilgili çalışmalar 1970?lerin sonlarında özellikle Norveç, İsveç ve Finlandiya?da başlamıştır. Özellikle Norveç?li araştırmacı Dan Olweus?un 1978?de yayınlanan ?Okullarda Saldırganlık? isimli kitabı zorbalıkta dönüm noktası kabul edilebilir. Araştırmacılar arasında zorbalığın tanımıyla ilgili tam bir birlik yoktur. Kimileri zorbalığı diğerlerine yönelik kasıtlı saldırgan davranışlar olarak tanımlarken, kimileri bu tür davranışların …

Devamı

3-7 Yaş Arası Çocuklarda Öz Bakım Becerileri ve Ailelere Öneriler

3-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuğu Neler Yapabilir? Düğmesiz ve bağsız giysileri yardımsız giyinir. Yardımla saçını tarar. Giysisindeki büyük düğmeleri ilikler-çözer. Giysilerinin  önünü-arkasını ayırt eder. Ellerini yıkar. Dişlerini fırçalar. Sözel ipuçları ile tabakları,peçeteleri,çatal ve kaşıkları doğru yerleştirerek sofra kurmaya yardım eder. Boyuna uygun bir askıya ceketini veya hırkasını asar. Masada kirlettiği kendine ait yeri temizler. Gece gereksinim duyduğunda uyanır ve tuvalete gider. Burnunu mendille siler. Ev işlerine yardım eder. Kendisine ait eşyaları toplar. 6-7 Yaş Eril Dönem Çocuğu Neler Yapabilir? Ellerini, yüzünü yıkar, kurular. Kendi kendine giyinir,soyunur. Giysilerindeki düğmeleri çözer, ilikler. Yemek yerken uygun araç-gereci kullanır. Dişlerini fırçalar. Saçlarını tarar. Bıçakla yumuşak …

Devamı

Üstün Zekalı/Yetenekli Çocuk İle Yaşamak Olası Probleme Alanları 4

12.Aşırı duyarlık Üstün yetenekli çocuklar, her yaş diliminde birtakım problemlerin net ve kesin olarak farkındadır.Yüksek farkındalık ve gözlem kabiliyetleri sayesinde savaş, açlık, gücü kötüye kullanma, şiddet gibi olumsuz birtakım davranışlar ya da olaylar hakkında korku geliştirebilirler.Özetle, tüm dünya problemleri hakkında kaygı duyabilirler. Bu çocuklar çok erken yaşta dahi bu noktalardaki hassas tutumları yüzünden kendilerini olumsuz, üzgün ve çaresiz hissedebilirler. Bu çocuklar, yaşıtlarıyla kıyaslandıklarında onların fazlasıyla şiddet ve nükleer savaştan çok korktukları ve çekindikleri saptanmıştır. Şiddetten çekinmelerinin ve sakınmalarının bir sebebi de medyada gördükleri çocuk kaçırma, terörizm, cana kastetme gibi ölümle sonuçlanan kazalar hakkındaki haberlere tanık olmalarıdır. Bunların yanında bu çocukların …

Devamı

Üstün Yetenekli Zekalı Çocuk İle Yaşamak ve Olası Probleme Alanları 3

8.Erişkinlerin arkadaşlığı Üstün çocuklar kendi yaşıtlarıyla arkadaş olmaktansa, ailedeki yetişkinlerle ya da diğer erişkinlerle iletişim içinde olmaktan mutluluk duyabilirler. Bu tür bir seçim ve bağımlılığın çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin; üstün yetenekli/zekâlı çocuk bu niteliğinden dolayı bir huzursuzluk içindeyse erişkinlerle ilişki kurmayı yaşıtlarına yeğler ve bundan da mutluluk duyar. Hatta böyle bir çocuk,ailesini en iyi arkadaş olarak kabul edebilir. Üstün yetenekli/zekâlı çocuk çoğu zaman bazı şeyleri oldukça iyi bir şekilde çıkarsayabilir fakat bilişsel olarak neyi ne kadar anladığı ile ilişkili becerileri kazanmada eksiklikler yaşayabilir. Bundan dolayı da amaçlarına ulaşmada erişkinlerin yardımına ihtiyaç duyabilir. 9.Risk almanın önemi Bazı erişkinler, çocuklarının kendilerinden daha …

Devamı

Üstün Yetenekli Zekalı Çocuk İle Yaşamak Olası Probleme Alanları 2

5.Eşzamanlı Olmayan Gelişim Üstün yetenekli/zekâlı çocukların yaşıtlarıyla kıyaslandığında duygusal, fiziksel ya da zihinsel yaşlarının farklı zamanlarda gelişebildiği görülmektedir. Bu nedenle üstün zekâlı pek çok çocuk bu alanlarda belli performans gösteren farklı gruptaki çocuklarla arkadaşlık yapmayı tercih ederler. Bu parlak çocuklar oyun oynamak ya da fikirlerini paylaşmak için diğer bireylere ihtiyaç gösterirler. Büyük bir grup içinde birkaç yaşıtı çocuk olsa da onları bulma ve kuvvetli ilişki kurma eğilimi gösterirler. Çocuk yaşıtı olan diğer çocuklarla problemler yaşadığında kendisinden yaşça ileri olan çocuklarla arkadaşlık etmenin daha uygun olduğuna ilişkin bir yargı geliştirebilir. 5 yaşındaki bir çocuk sokakta oyun oynamak için 9 yaşında bir …

Devamı

Üstün Yetenekli Zekalı Çocuk İle Yaşamak Olası Probleme Alanları

Üstün zekâlı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen ve eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan grubudur. Bilim,sanat alanlarındaki katkılarına, uygarlık düzeyini oluşturmadaki çabalarına karşın, bu çocukların yetiştirilmesine yeterli ilgi ve çaba gösterilmemektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların yattığı gözlemlenmektedir. Bu ön yargıların bir kısmını şöylece sıralayabiliriz: Bu çocuklar zaten üstün, onlar için fazladan bir eğitime gerek yok. Her ortamda kendilerini geliştirebilirler. Bunlara artı eğitim verirsek bir SEÇKİNLER sınıfı yaratırız, bu da topluma üstesinden gelemeyeceği sorunlar yaratır. Zaten seçerek öğrenci alan orta öğretim kurumları bu çocuklara yöneliktir, bunun dışında artı bir özel eğitim vermek abestir. …

Devamı