Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Stratejik Aile Danışması Kuramı

Stratejik aile danışması kendi içinde birkaç bölüme ayrılmıştır.Stratejik kuramcılar bu ayrılığı şöyle belirtmektedirler (Gladding, 1998): Zihin Araştırmaları Enstitüsü (The Mental Research Institute / MRI) Aile veya Haley – Madanes Enstitüsü Milton Sistem Grubu (The Milton System Group) Stratejik aile danışmasının gelişiminde iki kişinin katkısı büyüktür: Gregory Bateson ve Milton Erikson.Erikson semptomları yok etmek için hipnotik teknikler (hypnoctic techniques) kullanmıştır.Hastalarla birleşerek ve onlara inanarak güvenlerini kazanır. Böylece eski davranış kalıplarını değiştirmeleri için dolaylı önerilerle hasta cesaretlendirilir. Erickson, etkili danışman’m stratejik olması gerektiğini savunur. Yani ona göre, danışman her bir danışana spesifik teknik planlayabilen, problemini çözebilmesi için yönlendirici biri olmalıdır. Eğer hasta semptomlarını devam ettirmekte direnirse,semptomlarıyla direkt olarak yüzleştirilmez. Hastanın kendi gücü ile semptomlarından vazgeçmesi beklenir. …

Devamı

Yapısal Aile Danışmanlığı Kuramı

Aile danışmanlığı alanında 1970’lerde Salvador Minuchin tarafından geliştirilen yapısal aile danışmanlığı oldukça popüler olmuştur.Yapısal aile danışmanlığı bir sistemin parçalarının nasıl etkileşime girdiği,dengesini nasıl sağladığı,dönüş mekanizmasını nasıl işlediği,nasıl fonsiyonelsiz iletişim kalıplarını geliştirdiği üzerinde durmaktadır.Özellikle transaksiyonel kalıplara çok fazla önem verilir.Çünkü bu kalıplar ailenin yapısı, sınırlarının geçirgenliği, gruplaşma ve koalisyonların varlığı hakkında bilgi verir. Aile Patolojisi Fonksiyonelsiz bir aile üyelerinin gelişimi için yapılması gereken fonksiyonları yerine getiremez. Beş fonksiyonelsiz aile yapısı belirlenmiştir. 1. İç içe aileler 2. kopuk aileler 3. Evine bağlı olmayan kocanın olduğu yerde aileler 4. Olgunlaşmamış ebeveynli aileler 5. İlgisiz ebeveynli aileler Minuchin bu beş tip aileyi patyolojik olarak adlandırır.Bu aileler stresli bir durumla karşılaşırlarsa sınırlarını ve transaksiyonel kalıplarını …

Devamı