Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Kohlberg’e Göre Ahlaki Gelişim ve Evreleri

Kohlberg, ahlaki gelişimde zihinsel etkenler üzerinde önemle duran ve gelişim kavramını buna göre oluşturan araştırmacılardan biridir. Kohlberg’e göre ahlak, hak-haksızlık, doğru-yanlış, iyi-kötü konularında bilinçli yargılama ve karar vermeyi ve bu karar doğrultusunda davranışta bulunmayı kapsayan bilişsel bir yapıdır. Bir başka deyişle Kohlberg’e göre bilişselbir yetenek olan ahlak, bireyin kendisinin belirlediği ve aynı zamanda evrensel ilkelerle örtüşebilecek düzeydeki ilkelere göre yargıda bulunması, kararlaralması ve bu doğrultuda da davranabilmesi yeteneğidir. Kohlberg ahlak gelişiminin bilişsel gelişim ile paralellik gösteren bir yaklaşım içerisinde oluştuğunu açıklamıştır. Tayland, Malezya, Meksika, Türkiye gibi çeşitli ülkelerdeki ahlaki düşünmeleri araştıran Kohlberg, bu ülkelerde yaşayan bireylerde birbirine benzer gelişim süreçlerinin …

Devamı

Rehberlik Servisi İçin Anlamlı ve Özlü Sözler

Akıl yeryüzünden kalksa bile, hiç kimse akılsız olduğunu kabul etmez. (Sadi) İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez (Ziya Paşa) İnsanı hayvandan ayıran aklıdır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya çıkar. (Epictetos) İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetçi değildir. (Montaigne) Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. (W.Shakespeare) Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız. (Charles De Montesquieu) Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin. (P.Lord Chesterfield) Ben, bilmediğim için diğer insanlardan akıllıyım. (Socrates) Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, …

Devamı

Anlamlı ve Özlü Sözler

Ahmak, ışıkla alevi karıştırır ve kendisini her yakanı güneş sanır. (Cenap Şehabettin) Ahmaklarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. (La Fontaine) Bir aptalı yanıldığına inandırmanın en iyi yolu, onu kendi bildiğine bırakmaktır. (John billings) Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. (Moliere) Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilrler. (Chapman) Büyük saadetler büyük acıların yanıbaşındadır. (H.Erhan Bener) Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarını bile getirmezler. (Samuel Johnson) Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. (Napoleon) Açlık, kılıçtan bile keskindir. (Beamont Flketcher) Deve yükü aş olsa, aça az görünür. (Kaşgarlı Mahmut) Açlık; dava, kin ve mücadele …

Devamı