Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Aşamaları

Kohlberg ahlaksal düşünmenin gelişmesini, Piaget’nin kuramına dayandırmış ve ahlaksal düşüncenin gelişmesini gösteren 7 aşamalı bir tablo oluşturmuştur. Bu tabloya göre ahlaki gelişimin her aşaması kendine has özellikleri ile çocuğun gelişimini betimlemektedir. 1.Aşama Cezave İtaat Yönelimi Davranış bütünüyle dışarıdan denetlenir. Dışarıdan gelen emirler, cezalar ve ödüllenmeler davranışın yönünü belirler. Cezalandırılan davranış kötü, ödüllendirilen davranış iyidir. Gücü elinde tutan otoritenin (yetişkinlerin) her dediği doğrudur. 2.Aşama  Bireysellik, Amaca Yönelik Değiş-Tokuş Bireyin gereksinmelerini gideren her şey doğrudur. Karşısındaki ile doğru dürüst bir alışveriş ve değiş tokuş kurabilmek bir kimsenin doğru yolda olduğunu gösterir. Bireyler arasındaki anlaşma ve söz vermelere değer verilir. 3.Aşama  İyi Çocuk …

Devamı

0-3 Çocuklarında Ahlak Gelişim ve Ailelere Öneriler

Çocuk ceza, ödül ayrımına bu dönemde sahip olmaya başlar.Empati (kendisini başkasının yerine koyabilme) bu dönemde çocuklarda azdır. Otoriteye uyum azdır. Amaç dikkate alınmaz. Aileye Öneriler Her zaman unutulmaması gereken kurallar şunlardır; Kurallar açık net, tutarlı ve sürekli olmalıdır. Anne-babanın ruhsal durumuna göre kurallar şekil değiştirmemelidir.Aksi taktirde çocuğun davranışları da tutarsızlık gösterir. Ceza; kesinlikle fiziksel şiddet, baskı,benlik algısını  zedeleyici,bağırma şeklinde olmamalıdır. Çocuğa ceza verilmesi gereken durum onun kasti olumsuz davranış göstermesi sonucu uygulanabilir. En etkili ceza yöntemi çocuğun yaptığı hatanın çocuğa düzelttirilmesidir. Karşısındaki kişinin duygularını anlayamazlar,çünkü bu dönemde somut algıları daha yoğundur.Bu yüzden bu dönemde çocuğa; yaptığın hatayı bir düşün şeklindeki …

Devamı

3-6 Yaş Çocuklarında Ahlak Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Ahlak Gelişimi 3-6 yaş arası çocuklarda saf çıkarcı eğilim vardır,kendilerini düşünürler fakat bu ben-merkezlilik art niyet güdülerek sergilenmez. Bu yaş çocuklarına göre doğru olan eşit olandır.Oyun esnasında değiş tokuş, pazarlık yaparlar. Zamanla gündelik yaşamlarına da bunu aksettirirler. Olaylara somut bireyselci bakış açısı ile bakar,doğrunun göreli olduğunun farkına varırlar. Aileye Öneriler Aile çocuğun çıkarcı, ben-merkezci davranışları sonucu ona kızmak yerine ona empati kurmayı öğretmeli,başkalarının fikir, duygu ve düşüncelerine önem vermenin önemini anlatmalıdır. Konuşmalarında soyut kavramlara çok fazla yer vermemeli, daha çok göz önünde canlandırılabilen somutlaştırılabilen ?canı acımak, üzülmek? gibi kelimeleri kullanmalıdır.

Devamı