Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Adolesanlarda Cinsel Gelişim Evreleri

Adolesan dönemi, bireyin fiziksel, cinsel, bilişsel ve psikososyal olarak çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecidir.Budönemde görülen fiziksel ve cinsel gelişim ergenlik olarak adlandırılır. Temel fiziksel ve cinsel değişiklikler; birincil cinsel özelliklerin olgunlaşması, ikincil cinsel özelliklerin ortaya çıkması (seksüel kıllanma, kızlarda meme gelişimi, erkeklerde ses kalınlaşması), vücut yağ dağılımının değişmesi, iskelet gelişimi ve boy uzaması ile  kızlarda menstruasyonun, erkeklerde spermatogenezin başlamasıdır. Erkek gelişiminin özellikleri 9-13 yaşları arasında, kadın gelişiminin özellikleri ise 8-13 yaşları arasında başlar. Kızlarda meme gelişiminin başlaması, erkeklerde testis hacminde artış pubertenin en erken bulguları olarak kabuledilir. Tanner, cinsiyet gelişimini preadolesan dönemden erişkinliğe kadar beş gelişimsel evreye ayırmıştır (Tablo1). Adolesanların sağlık …

Devamı