Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

3-6 Yaş Dönemindeki Çocukların Eğitimcileri ve Ailelerine Öneriler

Eğitimci bu dönemde bilişsel alan yönünden özellikle fen etkinliklerini kullanmalıdır.Görsel nitelikli etkinliklere ağırlık vermelidir. Etkinlik esnasında çocuklara sorular sormalı,onların düşünce ve tahminlerini ifade etmeleri için onlara fırsat tanımalıdır. Canlı ve cansız kavramlar üzerinde yoğunlaşmalıdır. Dil alanını desteklemek için çocuklara görsel, zaman kavramını içeren , neden-sonuç ilişkileri amaçlı yazılmış hikayeler okunabilir. Bu kavramların kazanımı için drama, oyun vb. etkinlikler uygulanabilir. Şiir, parmak oyunu, tekerleme, sohbet  çocukların dili aktif kullanmasını,  destekler. Ayrıca çocukların grup etkinlikleri, karşılıklı,  oyunlar oynaması da dilsel iletişimi destekler. Eğitimci bu dönemde sırasıyla; Cinsiyet farklılıklarını anlatmalıdır. Dış farklılıklar (Giyim, aksesuar, makyaj, cinse göre renk tercihleri v.b.) İç farklılıklar ( …

Devamı

3-6 Yaş Çocuklarında Ahlak Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Ahlak Gelişimi 3-6 yaş arası çocuklarda saf çıkarcı eğilim vardır,kendilerini düşünürler fakat bu ben-merkezlilik art niyet güdülerek sergilenmez. Bu yaş çocuklarına göre doğru olan eşit olandır.Oyun esnasında değiş tokuş, pazarlık yaparlar. Zamanla gündelik yaşamlarına da bunu aksettirirler. Olaylara somut bireyselci bakış açısı ile bakar,doğrunun göreli olduğunun farkına varırlar. Aileye Öneriler Aile çocuğun çıkarcı, ben-merkezci davranışları sonucu ona kızmak yerine ona empati kurmayı öğretmeli,başkalarının fikir, duygu ve düşüncelerine önem vermenin önemini anlatmalıdır. Konuşmalarında soyut kavramlara çok fazla yer vermemeli, daha çok göz önünde canlandırılabilen somutlaştırılabilen ?canı acımak, üzülmek? gibi kelimeleri kullanmalıdır.

Devamı

3-6 Yaş Çocuklarında Dil Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Dil Gelişimi Bu dönemde çocuk ben merkezlidir ama iletişim yeteneği bir önceki döneme göre artmıştır. Terim ve deyimleri, neden-sonuç ilişkilerini,zamansal ilişkileri tam olarak kavrayamayabilirler. Bu dönemde uyaran çokluğu ile dil gelişiminin ilerlemesi birbirine paraleldir. Aileye Öneriler Bu dönemde aile, çocuğun dil gelişimine katkıda bulunacak uyaranların diline çok dikkat etmelidir. Örneğin; televizyonda izlediği çizgi filmin konuşma dilinin düzgün olmasına önem vermelidir. Aile çocukla konuşurken düzgün Türkçe sözcük ve tümceler kullanmalı, şiveli konuşmaktan kaçınmalıdır. Çocuğa müzik dinletmeli, onunla dans etmelidir. Çocuğu dinlemeli, dilsel yanlışlıkları yumuşak bir dille düzeltmelidir. Çocukla konuşurken kendi hislerini dile getirmeli onun hislerini sormalıdır. Bu tarz konuşmalar çocuğun iletişim …

Devamı

3-6 Yaş Çocuklarının Zihinsel Gelişimi ve Ailelere Öneriler

Bu dönem, işlem öncesi dönemdir. 3-4 yaş arası sembolik işlem dönemi  4-6 yaşlar arası da sezgisel dönem olarak adlandırılır. Çocuk bu dönemde ben merkezlidir. Sembolik, yapı-inşa, tek başına, paralel, kooperatif oyunlar oynar. Tek yönlü sınıflama yapabilir. Toplu monolog görülür. Başından geçen olayları anlatabilir.Hayali arkadaşları vardır ve hayal gücüyle oluşturduğu oyunlar oynayabilir.Animizm görülür,hareket eden şeylerin canlı olduğunu düşünürler (canlı ve cansız varlıkları ayırt edemezler). Aileye Öneriler Anne-baba çocuğun oyunlarına müdahale etmemelidir. Gerekli ise oyundan sonra çocukla birebir konuşmalıdır. Olayların, nesnelerin her özelliğinden bahsetmeli, nesneleri çok yönlü tanıtmalıdır. Çocuğun konuşmalarını dinlemeli onun kendisini sözel olarak ifade etmesine fırsat tanımalıdır. Canlı-cansız varlıkları çocuğa …

Devamı