Anasayfa » Egitim » Sınıfta Öğrenciden Kaynaklanan Disiplin Problemleri

Sınıfta Öğrenciden Kaynaklanan Disiplin Problemleri

Öğrencilerin  özellikleri,  davranışları,  ilgi  ve  ihtiyaçları  her  gelişme döneminde  zamanla  değişmektedir.  Bu  nedenle  öğretmenler,  hatalı  öğrenci davranışlarını ele almak için her bir dönemin gelişimsel özelliğini iyi bilmelidirler. Öğrencilerin  problem  davranışlarından  birçoğu  gelişimsel  özelliklerinden kaynaklanmaktadır.  Bu  gelişimsel  özelliklerin  farkına  varmak  öğretmenlerin problem davranışlarla başa çıkabilme becerilerini arttırabilir (Topses, 2004:4). Davranış  sorunu  üreten  nedenlerin  başında,  kromozom  sapmalarının  neden olduğu,  çeşitli  bedensel  kusurlar,  zeka  özürlülükleri  ve  çeşitli  kişilik  bozuklukları gelir.  Çocuğun  genetik  donanımının  yetersizliği  yanında,  beslenme  etkenine  dayalı çeşitli  fizyolojik  ve  psikolojik  hastalıklar,  gelişme  ve  başarıya  olumsuz  yönde  etki ederler.

Erken  yaşlarda  çocukların  davranışlarının  sonuçlarını  nesnel  ölçülerde denetleyecek  bir  özdenetim  sistemine  sahip  olamamadan  kaynaklanan  aşırılıklar yapabilirler  (Aydın,  2000:152).  Öğrencinin  fiziksel  gelişiminin  hızlı  olduğu ilköğretim döneminde yetenek ve davranış becerileri de farklı olur. Ergenlik öncesi,inatçı,  ters  davranışların  yoğunlaştığı,  kötümserliğin,  çalışmaya  isteksizliğin  arttığı dönemdir (Baymur, 1985:23).İlköğretim  çağlarında  çocukların  duygularında  değişiklik  olur.  Bu  çağda çocukta  bağımsız  olma  eğilimi  görülür.  Geliştirdiği  değer  yargılarına  aykırı durumlarda  sinirlenir.  Öğretmenin  öğrencilere  ayrıcalıklı  davranması,  söz istediğinde  vermemesi,  takdir  edilmemesi  gibi  davranışlar  onu  üzer,  hırçınlaştırır, uygun olmayan davranışlar göstermesine neden olur (Ünal ve Ada, 2000:11).

Öğrenciler sınıfta dikkatlerini derse verebilmek için birçok uyaranla mücadele etmek  zorundadırlar  ve  bunun  için  çok  enerji  harcarlar.  Gordon’a  (2001)  göre öğrencilerin  ders  zamanı  içinde  yalnız  kalacakları  bireysel  zamanlara  ihtiyaçları vardır.  Öğrenciler  bu  bireysel  zamanı  kullanmazlarsa  duygusal  ve  sinirli  olurlar; bazen  de  bu  zamanı  elde  etmek  için  hayal  kurmak,  dersi  aksatmak  gibi  uygunsuz yollar  ararlar. Öğrencilere  yalnız  kalabilecekleri,  düşünebilecekleri  birkaç  dakikalık zaman verilmesi onların yoğun uyaranlarla baş edebilmelerine yardımcı olur. Bir  başka  gelişimsel  sorun  çocuk  ve  gençlerin  benlik  ve  kişilik  gelişim süreçlerinde  ortaya  çıkar.

Benliğin  gelişimi  aile  içi  ana-baba  tutumlarıyla  yakından ilişkilidir.Yetkeci  (otoriter),  koruyucu,  mükemmeliyetçi,  ilgisiz, sevgisiz ve parçalanmış  aile  yapıları  çocuk  ve  gençlerin  benlik  ve  kimlik  gelişimlerini  çeşitli biçimde  etkileyebilir.  Yetkeci  bir  aile  ve  ana-baba  tutumu,  çocuk  ve gencin  öz-güven,öz-saygı  ve  öz-değer  duygularını  önemli  ölçüde  örseleyebilir,girişim duygularını  köreltebilir.  Onların  duygu  ve  düşüncelerini  özgür  iletişim  kanallarıyla ortaya  çıkmalarına,  bireyin  bir  bütün  olarak,  kendini  ortaya  koyuş  biçimi  ket vurabilir.  Tüm  bu  süreçler  çocuk  ve  gencin  okul  başarılarına  olumsuz  yönde  etki eder (Topses, 2000:5).

Öğrenciler  arasında  çıkan  disiplin  sorunlarının  nedenlerinin  bir  kısmı evden okula  getirdikleri  sorunlardan,  bir  kısmı  da  okuldaki  yaşantılardan  kaynaklanır. Örneğin, öğretmenden, sınavlardan veya sınıfta konuşmaktan korkma; öğretmenin öğrencilerin  öz-güvenlerine  zarar  verecek  türdeki  davranışları;  küçümseme,  alay etme,  sabırsızlık,  hoşgörüsüzlük,  sinirlilik,  fiziksel  veya  sözel  saldırı,  öğrencilerde saldırganlık  ya  da  sessizce  içerleme  yaratabilir.  Tüm  bu  nedenlerin  dışında öğrenciler  okulda  belli  düzen  içinde  kendilerini  hapsedilmiş  gibi  hissedebilirler  ki bu  durum  onları  isyana  götürebilir.  Öğrencilerin  okuldaki  çalışmaları  sıkıcı bulmaları da onlarda okuldan uzaklaşma isteği doğurabilir.

Bireylerin  disiplin  sorunlarına  dair  kişisel  nedenleri  olanların  yaşantılarıyla doğrudan  ilişkilidir.Öğrencilerin  kendi  içinde  gelişen  disiplin  sorunlarının  en yaygın  nedeni  kendileriyle  ilgili  geliştirdikleri  tutumdur.  Öğrenciler  kendilerini sevgisiz  ya  da  yetersiz  gördüklerinde,  bu  hislere  uygun  hareket  edeceklerdir (Tertemiz,  2000:55).  Ünal  ve  Ada’ya  (2000)  göre  öğrencinin  geliştirdiği,  kişiliği sonucu  oluşan  olumsuz  tutumlar  ve  öğrencinin  gelişimi  gereği  gösterdiği  doğal davranışlar sınıfta disiplin sorunlarına neden olabilir.

Öğretmenlerin  çocukların  gereksinimlerini  bilmeden  onları  disiplin  altına almaları  olanaksızdır.İnsanları  davranışa  iten  etkenlerin  özünde  gereksinimler yatar. Öğrencilerin gereksinimleri ile onlara sağlanan olanakların dengesizliği sorun yaratır.  Bu  nedenle  öğretmen,benzer  ve  ortak  gereksinimlerle  birlikte,  bireysel  gereksinimleri  de  fark  edip karşılamaya  çalışmalıdır.  Gereksinimlerini  karşılamakta  sınırlanan  öğrenciler  öç alma,  sinirlilik,  saldırganlık,  güç  kullanma  gibi  istenmeyen  davranışlara yönelebilirler. Öğrenciler  güvensizlik  duyduklarında,  psikolojik  gereksinimleri karşılanmadığında,  sevilmediklerinde,  kendilerini  değersiz,  gergin  ve  yalnız hissettiklerinde  çalışma  istekleri  kalmaz.  Böyle  zamanlarda  öğretmenin  tüm öğretme  çabaları  boşa  gider  (Gordon;  2001:41).  Çocuklar  aç  olduklarında  bir şeyden  korktuklarında  ya  da  heyecanlandıklarında  huzursuz  ve  vahşi  davranışlar sergilerler.

Öğrencinin  sağlığındaki  farklılıklar,  davranışlarını  da  değiştirir.  İşitme, görme,  algılama  yetersizlikleri,  öğrencileri  istenmeyen  davranışlara  iter.  Bazı yetersizlikleri  nedeni  ile  söyleneni  anlamakta  zorluk  çeken  öğrenciler,  ders etkinliklerini  yapmakta  da  zorlanırlar. Sağlık  sorunu,  öğrencide  başarı  sorunu yaratarak  başarısızlıktan  kaynaklanan  olumsuz  davranışların  nedeni  de  olur.

Akademik yeterliliği, etkileşim düzeyi, sosyal becerileri düşük, sosyal açıdan yalnız,  arkadaşı  olmayan,  sosyal  doyumsuzluk  içinde  olan,  okulu  sevmeyen,davranışı olumsuz öğrencilerle arkadaşlık edenlerin okula uyumda güçlük çektikleri, istenmeyen  davranışlara  daha  çok  yöneldikleri  görülmüştür. Ayrıca  yapılan  araştırmalar,erkeklerin,kızlara göre, istenmeyen davranışlara daha çok yöneldiğini göstermiştir.

Humphreys’e  (1999)  göre  sınıfta  disiplin  problemlerinin  öğrenciden kaynaklanan  nedenlerden  önemli  olanları;  zayıf  özgüven,  yetersiz  bilgi  düzeyi, gelişim gecikmeleri,  fiziksel  ya  da  zihinsel  özür,  öğretmenlerden  korkma, sınavlardan korkma ve ayağa kalmak ve sınıfta konuşmaktan korkmaktır.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Pozitif Disiplin Yöntemi Nedir?

Son yıllarda öne çıkan, çocukların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayıp öz güvenlerini artıran ve problem çözme …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum