Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Rehberlik Türleri ve Öğrenci Yeterlilik Göstergeleri

Rehberlik Türleri ve Öğrenci Yeterlilik Göstergeleri

Kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programının genel yapısını belirle­dikten sonra, öğrencilerin kazanmaları gereken yeterliklerin ve bunların gösterge­lerinin ne olduğuna karar vermek gerekmektedir.

Alanlara göre öğrenci yeterlikleri, psikolojik danışma ve rehberlik programı­nın uygulanması sonucunda kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda gerçekleşti­rilecek amaçları; yeterlik göstergeleri ise bu amaçların gerçekleşmesi için kaza­nılması beklenen öğrenci davranışlarıdır. Burada önemli olan iki nokta vardır: 1. Programın rehberlik müfredatı kısmında, öğrenci yeterliklerinin kişisel/sosyal,eğitsel ve mesleki alanlarda ayrı ayrı oluşturulması, 2. Her bir yeterliğe ulaşmayısağlayacak olan öğrenci davranışlarının sınıf düzeylerine göre aşamalı olarakdüzenlenmesi.

Kişisel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrencilerin kazanmaları gere­ken yeterlikler neler olabilir? (İlköğretim ve ortaöğretim için ayrı ayrı düşününüz.)

Aşağıda, ilköğretim psikolojik danışma ve rehberlik programında kişi­sel/sosyal, eğitsel ve mesleki alanlara göre oluşturulmuş öğrenci yeterlikleri ve ye­terlik göstergelerine ilişkin örnekler verilmiştir.

Kişisel/Sosyal Rehberlik

Yeterlik: Kendisinin ve başkalarının kendine özgü özellik ve yeteneklerinin farkına varabilme.

Yeterlik Göstergeleri:

 • Fiziksel özelliklerini tanımlama. (1. sınıf)
 • Kendine ilişkin özel ya da farklı özelliklerini ta­nımlama. (2. sınıf)
 • Başkalarının Özel ya da farklı özelliklerini tanım­lama. (3. sınıf)
 • İnsanların nasıl farklı olduklarını, farklı yetenek ve becerilere sahip olduklarını anlama. (4. sınıf)
 • Değer verdikleri kişisel özellik ve yeteneklerini belirtme. (5. sınıf)
 • Özellik ve yeteneklerinin nasıl değişebileceğini ve gelişebileceğini anlama.(6. sınıf)
 • Kendi özellik ve yeteneklerini başkalarının özel­lik ve yetenekleriyle karşılaştırıp farklılıkları kabul etme. (7. sınıf)
 • Kendi özellik ve yeteneklerine değer verme. (8.sınıf)

Eğitsel Rehberlik

Yeterlik: Öğrenen bir birey olarak öğrenme süre-cinde etkin bir rol üstlenmeyi sağlayacak becerileri geliştirebilme. Yeterlik Göstergeleri:

 • Okulda öğrendiklerini tanımlama. (1. sınıf)
 • Okulda öğrenme yaşantılarını evde karşılaştığı durumlarla ilişkilendire-
  bilme. (2. sınıf)
 • Öğrenmenin yararlarını farkına varma. (3. sınıf)
 • Her bir dersi öğrenmek için çalışma becerilerinin gerekliliğini an!ama.(4. sınıf)
 • Etkili öğrenme yöntem ve tekniklerini öğrenme.(5. sınıf)
 • Boş zaman etkinliklerinin yaşamına olumlu katkı­lar sağlamadaki rolünü kavrama. (6. sınıf)
 • Ders çalışma planı yapma. {7. sınıf)
 • Kişisel öğrenme ve çalışma becerilerini değer­lendirerek bunların nasıl geliştirilebileceğini açık­lama. (8. sınıf)

Mesleki Rehberlik

Yeterlik: Karar verme sürecini kavrayabilme.

Yeterlik Göstergeleri:

 • Kendi kendine verdiği kararları betimleme. (1. sınıf}
 • Kendisi için zor olan kararları fark etme. (2. sınıf)
 • Seçimlerin karar vermede önemli olduğunu fark etme. (3.sınıf)
 • Karar vermenin önemini açıklama. (4. sınıf)
 • Geçmişte vermiş olduğu bir kararın şu anda yaşamını nasıl etkilediğine İlişkin örnekler verme. (5. sınıf)
 • Karar verme aşamalarını bilme. (6. sınıf)
 • Kendi karar verme tarzını fark etme. (7. sınıf)
 • Vereceği kararların geleceğine olan etkilerin fark etme. (8.sınıf)

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

MEB’den “Rehberlik Bölümüne” Yöneticilik Darbesi

Rehberlik alanına karşı MEB tarafından yanlışlara güç geçmiyor ki bir yenisi daha eklensin. Bu defada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir