Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Rehberlik Hizmetlerinden “Oryantasyon”

Rehberlik Hizmetlerinden “Oryantasyon”

Okulda ve yakın çevrede kendilerinden beklenen uyumu gösterebilmeleri, öğrencilerin öncelikle okula; okulda ve yakın çevrede karşılaşacakları yeni durumlara uyumlarına bağlı bulunmaktadır. Bu bakımdan bu alandaki hizmetler,öğrencilere   okulu ve okulda bulunan olanaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen çalışmalara kapsar.Çoğunlukla öğretim yılı başında ve okulu yeni başlayan öğrencilere verilen bir hizmettir.

Bu hizmetin, öğrencilere kayıt-kabul ile ilgili yardımlarla başlatılıp, okul yapısını, kurallarını ve yakın çevreyi tanıtma ile sürdürülmesi gerekmektedir.

Okula ve yakın çevreye alışmaları konusunda öğrencilere verilmesi gereken bir başka hizmet, ders programlarını ve ders dışı etkinlikleri tanıtma olacaktır.

Bu hizmet ayrıca öğrencileri yeni gelişmeler ve uygulamalardan haberdar etmek amacıyla okulun mevcut öğrencilerine de bu hizmet verilebilir. Bu nedenle öğretim yılı içinde bu amaçla yapılabilecek bazı çalışmalar da oryantasyon hizmeti kapsamında değerlendirilebilir. Ancak genellikle oryantasyon hizmetiyle daha çok okula yeni başlayan  öğrencilerin okul ve çevresi hakkında  bilgi edinmeleri  ve okula uyum sağlamaları amacıyla yapılan çalışmalar kastedilmektedir.

Oryantasyon hizmetlerinin amacına ulaşması için henüz öğrenciler okula gelmeden, öğretim yılının başında, yeterli bir hazırlık ve organizasyon yapılması gerekir. Bu hizmet sadece psikolojik danışmanın sorumluluğunda olan bir hizmet değil, özellikle okul yönetiminin ve öğretmenlerin de görev ve sorumluluk almasını gerektiren bir hizmettir. Bu amaçla yürütülecek çalışmaların birlikte planlanması ve uygulanması gerekir.

Okulda oryantasyon hizmetleri içinde düşünülebilecek çalışma ve uygulamalar aşağıda verilmiştir.

a)Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması.

Okulun kuruluşu, gelişimi, öğretmen ve öğrenci durumu, uygulanan program türü v.b.

b) Okulun fiziksel durumu ve olanakları hakkında bilgi verme.

Okuldaki derslikler, laboratuar, atölyeler, kütüphane, spor alanları, kantin, müdür ve müdür yardımcılarının odaları, öğretmenler odası, rehberlik ve psikolojik danışma servisi ve öğrencilerin yaralanabileceği diğer fiziksel alanların yeri ve işlevlerinin tanıtılması.

c) Okulun bulunduğu yakın çevre hakkında bilgi verme.

Öğrencilerin yakın çevreden yararlanabilecekleri hizmetler ve olanaklar, dikkat edilmesi gereken durumlar v.b.

d) Okulda uygulanan eğitim programlarının tanıtılması.

Okul içindeki çeşitli programlar, alt programlar, seçmeli dersler, özel kurslar, çeşitli bölümler, programlarda yatay ve dikey geçişler, okulun günlük çalışma programı, öğretimin niteliği, v.b.

e) Ders dışı etkinlikler hakkında bilgi verme.

Okuldaki eğitsel kollar, spor etkinlikleri, öğrenci kuruluşları, kulüpler, dernekler, okul gazetesi ve haber bülteni, okullar arası yarışmalar ve diğer ilişkiler, v.b.

f) Okul kuralları hakkında bilgi verme.

Okuldaki disiplin kuralları, disiplin yönetmeliği, ceza ve ödüllendirme işlemleri, okuldaki yönetim kuralları, akademik kurallar ve başarının değerlendirilmesi, sınıf geçme, okula giriş ve çıkış koşulları, öğrenci özlük hakları ve ilgili üst kurullar, v.b.

g) Okuldaki öğrenci kişilik hizmetleri ve PDR hizmetleri hakkında bilgi verme.

PDR hizmetleri, bireysel ve grupla çalışmalar, hizmetlerden yararlanma yolları, sınıf içi uygulamalar, uzman personel ve sınıf öğretmenliği, özel eğitim hizmetleri ve personeli, okul sağlık hizmetleri ve personeli, öğrenci kayıt kabul, burs ve yatılılık hizmetleri, v.b.

Okulda düzenlenecek oryantasyon çalışmaları, etkinliğin türüne göre değişmekle birlikte, başta yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere, yöneticilere, öğretmenlere, uzman personele ve velilere açık olmalıdır. Olanakların uygunluğu ölçüsünde okuldaki oryantasyon hizmetlerinden velilerin yararlanmaları sağlanmalıdır. Velilerin okul ve olanakları hakkında edineceği bilgiler onların çocukları ve okul olan ilişkilerini düzenlemede belirgin kolaylıklar getirebilir. Öte yandan, okula yeni atanan yönetici, uzman ve öğretmenlerin okul ve yakın çevreyi iyi tanımaları gerekir. Özellikle okuldaki olanakları, eğitim programı ve okuldaki hizmetler hakkında yönetici, uzman ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaları beklenir. Bu bilgiler onların kendi mesleki ve kişisel gelişimi için önemli olduğu kadar, görevlerinde öğrencilerin gelişimine yardım edebilmeleri için de son derece önemli ve gereklidir.

Oryantasyon hizmetleri verilirken çeşitli PDR tekniklerinden yararlanılabilir. Hangi etkinliklerde hangi tekniklerin daha uygun olacağını kararlaştırma elde bulunan olanaklara göre uzman personele düşer. Belirli teknikler özellikle oryantasyon hizmetleri için seçilirken, başka ihtiyaçlar ya da hizmetler için başvurulan teknikler içinde de oryantasyon ile ilgili tanıtıcı bilgiler sürekli olarak verilebilir. Ancak, grup uygulamaları ya da grupla çalışma yöntemleri, önemli kolaylıklar sağladığı için, oryantasyon hizmetlerinde daha yaygınlıkla kullanılmaktadır. Grup çalışmaları ile aynı zamanda çok sayıda insana hizmet verebilmekte ve böylece zaman kazanılmaktadır.

Oryantasyon hizmetleri de kuşkusuz diğer PDR hizmetleri gibi sürekli verilmelidir. Ancak özellikle okulu ve okuldaki çeşitli olanak ve kuralları tanıtma amacı ile düzenlenecek çalışmaların yoğun olarak öğretim yılı başında ve her yıl yapılması çok önemlidir. Alıştırma çalışmalarına yeni öğrencilerin okula başvurduğu ilk kayıt gününden başlayarak bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunu öğretim yılının ilk haftalarında tamamlamak gerekir.  (Kepçeoğlu,1994;sayfa 120-121)

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Yalan Söylüyorsun!

Beden dilinin önemini hepimiz biliriz.İlk izlenimlerimizde hep beden hareketleri, jest ve mimikler aklımızda kalır.Beden dili …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir