Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri

Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri

Problem alanlarına göre rehberlik çeşitleri 3’e ayrılır.Bunlar:mesleki,kişisel ve eğitsel rehberliktir.

Mesleki Rehberlik

Öğrenim seçimi , meslek seçimi ve eş seçimi hayatın üç önemli kararıdır. Bu üç karar, bireyin hayat tarzını ve bütün hayatının akışını etkiler. Ancak gençlerin çoğu temel eğitimi yada orta öğretimi bitirip, meslek seçme konusunda karar verme durumunda kaldıkları zaman şaşkınlığa düşmekte ve çoğu kez bütün hayatlarını geçirecekleri uğraşı alanları seçimlerini tesadüflere bırakmaktadır.

Doğru ve gerçekçi bir seçim yapılabilmesi için bireyin kendi yetenekleri ile ilgi duydukları meslekler hakkında etraflıca ve objektif yapılan incelemeler sonucunda edinilmiş bilgilere sahip olması gerekir.Duygusal etmenlerle yapılan bu tür tercihlerin sonunda birey hayal kırıklığı ve küçüklük kompleksi bekler.

Mesleki rehberlik türlü meslekleri tanımaları ve kendi kişisel özelliklerine uygun olan mesleği seçmeleri,mesleklere hazırlanmaları ve mesleklerde gelişmeleri amacı ile bireye yapılan yardım olarak tanımlanabilir. Nitekim mesleki rehberlik kavramını ilk kez kullanan parsons (1909) bu kavramı bir meslek için hazırlamada, mesleğe giriş yollarını aramada, mesleği seçmede, etkili ve başarılı bir meslek adamı haline gelmede bireylere dönük bir yardım süreci olarak belirtmiştir.

Mesleki rehberlik çalışmalarının aşamaları

1 Öğrencileri tanıma

2 Mesleklerin incelenmesi

3 Bireylerin kişisel yetenekleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurma

a- Öğrencileri tanıma :

Öğrenciyi tanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:fiziksel özellikler,kişisel özellikler,akademik özellikleri ve sosyal şartlardır.

b- Mesleklerin incelenmesi:

Meslekler incelenirken şu sorulara yanıt aranır: mesleğin esasını oluşturan işin özellikleri nelerdir?, çalışma ortamı,çalışma koşulları,çalışanda aranan nitelikler,meleğe giriş için sınırlamalar,meslekte personel ihtiyacı.

Kişisel rehberlik

Kişisel –psikolojik sorunlar ile ilgili rehberlik fikri , ruh sağlığı hareketi ile doğmuştur. Kişisel rehberlik problemler ile ilgili rehberlik,  yalnız bireyin kendine alması ve bulmasına yardım etmek ile yetinmez. Özel yeteneklerin erken bulunup çıkartılmasına ve bu yeteneklerin gerektirdiği şekilde gelişmesine yardım eder.Bu sebeple, her öğrenim seviyesinde, öğrencilerin kişisel ve sosyal ihtiyaç ve problemlerini saptamak, rehberlik ve danışma programının yapacağı temel işlerden biridir.

Öğrencinin kişisel-psikolojik problemlerini şu alanlarda toplamak mümkündür :

A.Beden ve sağlık ile ilgi problemler

B.Başkaları ile ilişki, boş zaman faaliyetleri gibi sosyal ilişki problemleri

C.Marazi korkular ve endişeler

D.Kendine güvenememek gibi heyecansal hayat ile ilgi problemler

E.Cinsiyet, aşk ve evlenme ile ilgili problemler

F.Parasal sorunlar

G.Ahlak kuralları, din ve idealler ile ilgi sorunlar

Orta dereceli okullardaki çocukların beden , coşku ve toplumsal sorunları yanında derslere iyi hazırlanmama ve meslek, yahut okul seçme sorunları da vardır. Okulun rehberlik programı , bunları da ele almalıdır. Bu konulara da öğrencileri aydınlatıcı önlemler zamanında alınmalıdır.

Eğitsel Rehberlik

Bireyin eğitim ve öğretim çalışmalarında karşılaştığı güçlükleri gidermek amacı ile yapılan etkinliklerin tümüne denir.

Eğitsel rehberlikte ele alınacak konular:

a.Seçmeli derslerin seçimine yardım etmek

b.Verimli çalışma yolların öğretmek

c.Öğrenme güçlüklerini gidermek

d.Öğretim alanlarını tanıtmak

e.Ders dışı etkinlikleri tanıtmak

Yukarıda ele alınan rehberlik konularını okulda gereği gibi uygulanması,öğrencilerin başarılarını yükseltecektir. Yeter ki bu konular gerçekten bir sorun olarak görülsün ve üzerinde durulsun.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik Türleri Nelerdir?

Rehberlik alanı, çalışmaları kapsamında çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bu alanlar sırasıyla eğitim,sağlık,sosyal yardım ve endüstridir. Eğitim …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum