Anasayfa » Pedagoji » Çocuk & İstismar » Pedofili (Sübyancılık)’den Çocuklarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz ?

Pedofili (Sübyancılık)’den Çocuklarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz ?

Halk dilinde sübyancılık olanan bilinen ve çocuklara yönelik cinsel suçlar içinde en yaygın olanı “Pedofili” Ergenlik öncesi çocuklara yönelik yoğun cinsel uyarı sağlayan, tekrarlanan fantezileri ve itkisi olan ve/veya çocuklarla cinsel ilişki kuran, 16 yaşından büyük bireylerin 16 yaşından küçük çocuklara karşı bu istek ve arzuları tatmin etmeleridir. Büyük bir cinsel istismar vakâası ve suçudur.

Pedofilinin nedenlerini sorguladığımız zaman bu suçu veya sapkınlığı açıklamaya çalışan birçok kuram vardır. Bu kuramların hiçbiri pedofili vakalarının nedenlerini tam olarak aydınlatmaya yetmese de, çok eksenli bakış açısı sayesinde değişik faktörlerin bir arada nasıl çalıştığını görebilmek açısından faydalı olabilmektedir.

Pedofilinin Nedenleri

Kişisel Nedenler

 • Pedofiliden muzdarip kişinin düşük özgüven sahibi olması,
 • Kendini, sosyal ilişkilerde, başarısız ve beceriksiz hissettiği ve bu nedenden dolayı cinsel ve duygusal eş olarak çocuklara yöneldiği,
 • Duygusal gelişim olarak bir yetişkine göre daha geri bir duygusal evrede takılı kaldığı yani bir çocuğun duygusal ihtiyaçlarına ve duygularına sahip olduğu için kendine eş duygusal yaşta olana, yani çocuğa yönelim göstermesi,
 • Pedofilin çocuklukta yaşadığı travma, istismar, cinsel istismarı gidermek amaçlı olarak çocuğa yöneliyor olabilmesi,
 • Pedofilin, bir zamanların çocuğu olarak, kendine saldıranla özdeşleşiyor olabileceği,
 • Pedofiliden muzdarip kişilerin genellikle dürtülerini kontrol etmekte zorlandığı,
 • Ayrıca alkolizm, bunama, psikoz düzeyinde ruhsal bozukluğun çocuk cinsel istismarına, dürtü kontrolünü zayıflatmak suretiyle etken olabildikleri düşünülmektedir.

Toplumsal Nedenler

 • Erkek merkezli yaşanılan toplumsal hayatta, erkeğin cinsel heyecanı; baskın çıkma, iktidar kurabilme arzusu ile paralellik gösterir olduğundan, çocuğun mutlak olarak algılanan güçsüzlüğü ve edilgenliğinin tahrik olma sebebi olarak görülmesi,
 • Nasıl tecavüz şiddet suçu ise pedofili de güç ve iktidar sorunu olduğu için toplumda şiddetin arttığı zamanlarda tecavüz ve çocuk istismarının da artabildiği,
 • Yetişkinlerde cinsel mahrumiyet ve çocuğa yönelik duyguların, duygusaldan erotiğe doğru kaydırılmasıyla ve bu hislerin tekrarlanmasıyla güçlenip yerleşebildiği,
 • Sosyal şartlanmalar açısından çocuk pornosu ve çocuklardan ticari amaçla faydalanılması da çocuğa yönelik cinsel şiddeti arttırıcı unsurlardan sayılabileceği,
 • Ensest kavramı içinde pedofilinin de mevcut olduğu, bu kavramı açıklarken de aile dinamiklerinin bozulması, çift olarak ilişkilerinin sürdürülemez olmasıyla, babanın anne yerine çocuğa yönelmesinin de gösterildiği,
 • Baskılayıcı cinsel kurallar, evlilik öncesi/dışı ilişki yasağı, mastürbasyon yasağı gibi toplumsal olguların çocuğa cinsel yönelimi arttırabildiği düşünülmektedir.

Pedofili Olan Kişiler Tedavi Edilebilir mi?

Bireyler ve toplum pedofilinin tedavisinden çok, bu hastalıktan muzdarip kişilerden korunmayı önemsiyor.Fakat bu bireyleri canavarlaştırıp, itmekle, onları var eden nedenleri göz ardı etmekle ve sadece sonuca yönelik tedavilerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün görünmüyor. Çünkü sorunu yaratan kaynağı bilmeden çözüm üretmek mümkün olamıyor. Pedofili tedavisinde daha çok bütünleşmiş tedavilerin sonuç verdiği gözlemlenmiştir.

Bilişsel- Davranışçı Terapi: Hastanın kendini kontrol edebilmesini sağlamaya yönelik bilişsel yöntemler kullanılır. Çoğunlukla grup terapisi olarak uygulanmaktadır.

Psikodinamik Yönelimli Terapiler: Hastanın içgörü kazanmasına yönelik olarak bütünsel tedaviler içerisinde kullanılmaktadır. Fakat kısa süreli ve grup halinde çalışabilen formları tercih edilmektedir.

İlaç tedavisi ve kimyasal kastrasyon: Erkeklik hormonu androjen üzerinde azaltıcı etki yaparak işlev görür. Cinsel iştahı, fantezileri azaltarak harekete geçmeyi önlemek amaçlı kullanılmaktadır.Bunlarla birlikte serotonin alımını baskılayan destekleyici ilaçlar da bütünsel tedavilerde kullanılmaktadır.

Bütünsel Tedavi: Hastanın genel durumuna göre ayarlanabilen ama standart olarak psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte yürütüldüğü bütüncül yaklaşım olarak uygulanmaktadır.

Kimyasal kastrasyon tabir edilen hormonal müdahalenin, çok sayıda yan etkisi mevcut olduğundan hastanın onayı alınarak yapılması etik bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Özellikle geri dönüşü olmayan hadım edici uygulamaların hastanın tercihi dışında uygulanıyor olması etik açıdan önem arz etmektedir.

Çocuklarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?

Çocuklarınızla aranıza duvar koymamalı ve sürekli iletişime açık bir ilişki geliştirmelisiniz.

İnternet kullanımını sınırlandırmalı ve kontrolsüz bir internet kullanımına izin vermemelisiniz.

Güvenli internet seçeneklerini değerlendirmeli ve çocuğunuzu bu konuda bilinçlendirmelisiniz.

Çocuğunuz için güvenli ve yabancı kişileri doğru tanımlamalı ve bunları ona da öğretmelisiniz.

Çocuklarınızın konuştuğu ve arkadaş olduğu kişileri tanımaya çalışmalısınız.

Çocuğunuza mutlaka cinsel eğitim vermeli ve cinselliğin güvenli ve doğal bir olaya olduğunu anlatmalısınız.

Çocuğunuzu yakından tanımak ve onunla ilgilenmek için zaman ayırmalısınız.

Çocuğunuzun duygu ve davranışlarını yakından takip ederek değişimleri yakından izlemelisiniz.

İnternetten Kız Çocuklarının Pedofiller (Sübyancılar) Tarafından Nasıl Tuzağa Düşürüldüğüne Dair Bu Videomuzu İzleyin Lütfen…

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum