Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » Pdr Mezunları “Klinik Psikolog” Olarak Çalışabilirler mi?

Pdr Mezunları “Klinik Psikolog” Olarak Çalışabilirler mi?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri ve mezunlarının merak ettiği bir konuda sizleri bilgilendirmek ve Pdr mezunlarının sağlık bakanlığı bünyesinde nasıl bir çalışma içinde olabilecekleri hakkındaki bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle Pdr mezunlarının sağlık bakanlığında klinik psikolog olarak çalışamayacakları şeklindeki bir yanlış algıyı düzeltmek istiyorum. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları sağlık bakanlığı bünyesinde bugün itibariyle “Klinik Psikolog” olarak çalışabilir ancak sağlık bakanlığı şuanda klinik psikolog almamakta ve bunun yerine “Psikolog” istihdam etmektedir.Yani Pdr mezunlarının klinik psikolog olarak Sağlık Bakanlığında çalışmaları önünde yasal bir engel bulunmamakta olup sadece bu alanda kadro açmamaktadır.

Pdr mezunları ne zaman sağlık bakanlığında klinik psikolog olarak çalışabilirler ?

Pdr mezunlarının yada psikoloji mezunlarının sağlık bakanlığı bünyesinde klinik psikolog olarak çalışabilmeleri önündeki tek engel kadro açılması yada açılmamasıdır.

Sağlık bakanlığı bünyesindeki dönüşüm sürecinde halen görevde olan bakanlık müsteşarları ile yaptığımız görüşmeler de “Şehir Hastaneleri” (Türkiye 3 yılda 34 şehir hastanesine kavuşacak. -13.08.2015 tarihli haberdir- Sağlık alanında yapılan reformlar kapsamında hayata geçirilen şehir hastaneleri ve yapımı devam eden diğer hastaneler ile üç yıl içerisinde 100 bin yatak kapasiteli hastane, vatandaşların hizmetine sunulacak. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Türkiye genelinde toplam 43 bin yatak kapasiteli 34 şehir hastanesinin 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. şeklindeki haber de ifade edildiği üzere.) kavramının artması ve “Toplum Ruh Sağlığı” merkezlerinin sayısının ve işlevlerinin çoğalması sonrasında bu hastane ve birimlerde yoğunluğun psikiyatristlerin üzerinden alınması için klinik psikologların alımlarına başlanacaktır.

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı “Sağlık Meslek Mensupları İl Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”  te Klinik Psikologların ve Psikologların görev tanımları yapılmıştır. Bu tanımlar;

Psikolog

a) Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.

b) Uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan psikologları doğrudan ilgilendiren durumlarda ayaktan, yatan ve kronik hastalığı olan hastalara ve yakınlarına klinik psikoloğun ve/veya psikiyatri uzmanının sorumluluğunda psikolojik destek hizmetleri verir.

c) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde görev alır.

ç) Çalıştıkları kurumlarda diğer çalışanlara yönelik psikolojik destek eğitimleri verir.

d) Psikoteknik değerlendirme yapar.

e) Eğitimini almış olduğu alanda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara duygu, düşünce, davranış ve bedensel hastalıkların ilişkileri, tutumların ve davranışların değiştirilmesi, stres gibi insan davranışları, hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi verir.

Görüldüğü üzere bu yönetmelikte psikoogların çalışmalarını yürütmede “klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar” denmektedir. Yani psikologların sağlık kurumlarındaki yeri ve görev tanımı Klinik Psikologların gözetim ve denetimine bağlı kılınmıştır.

Peki sağlık bakanlığı klinik psikolog istihdam etmiyorsa psikologlar nasıl çalışmaktadır ?

Şuanda devlet hastanelerinde psikologlar Psikiyatristlerin denetimi ve gözetiminde çalışmaktadırlar.Psikologlar çalışmalarını psikiyatristlere bağlı olarak yürütmekte ve bu durum psikiyatri servisleri için ek yükler getirmektedirler.

İlgili Yönetmelikte Klinik Psikologların Görevleri, Yetki ve Sorumlukları da Tanımlanmıştır.

Klinik psikolog

a) Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

b) Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojiktestler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

c) Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

ç) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.

d) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

e) Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.

f) Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

Klinik Psikologların Görev Tanımları ve Bağımsız Olarak Çalışabildikleri Problem Alanları – Ek-1/A

Görüldüğü üzere klinik psikologların görev tanımları ve yetkileri açıkca tanımlanmış olup klinik psikologların psikologlardan farklı olarak bağımsız olarak çalışabilecekleri problem  alanları belirlenmiştir.

Klinik psikologların ilgili yönetmelikte de belirtildiği üzere çalışmalarında Psikiyatristlere bağlı olduğu durumlar olmakla beraber birçok alanda da bağımsız olarak çalışabilmektedirler. Ancak psikologların bağımsız olarak çalışabilecekleri hastalık veya hastalık olmayan haller olmayıp psikologların tüm çalışmalarında Klinik Psikologlara bağlı olduğu görülmektedir.

Ruh sağlığı çalışanlarını yetki ve sorumluluk olarak sıralarsak şu sıralama karşımıza çıkmaktadır.

Psikiyatrist ⇒ Klinik Psikolog  ⇒ Psikolog

Psikiyatristler ruh sağlığı alanında en yetkili kişiler olup bağımsız olarak çalışabilmekte,

Klinik Psikologlar psikiyatristlere bağlı ve bazı alanlarda bağımsız çalışabilmekte,

Psikologlar klinik psikologlara bağlı olarak çalışabilmekte,dirler.

Görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığında Psikologlar görev tanımı olarak en alt alanda yer almakta ve bağımsız olarak çalışabilme şansları bulunmamaktadır. Bakanlığın çıkardığı yönetmelikten de anlaşılacağı üzere bakanlık psikologları klinik psikologlara bağlamış olup çalışmalardaki esas sorumluğu yada devlet diliyle imza yetkisini klinik psikolog ve psikiyatristlere vermiştir.

Pdr Mezunları Sağlık Bakanlığında Çalışabilir mi?

Pdr mezunları lisans eğitimi itibariyle mezun olmaları halinde sağlık bakanlığında çalışamazlar ancak Pdr mezuniyeti sonrası klinik psikolojide yüksek lisans yapan Pdr mezunları sağlık bakanlığında önümüzdeki dönemden itibaren kadro açılması ile çalışmaya başlayabileceklerdir.

Klinik psikolojide yüksek lisans yapmak isteyen pdr mezunları bu alanda yüksek lisans eğitimlerini almaları sonrası, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde şuanda çalışabilmekte olup bunun önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sağlık bakanlığında ki tüm birimlerde çalışmak için ise bir dönem beklemek gerekmektedir.

Siz değerli Pdr mensuplarını konuyla ilgili bilgilendirmeye çalıştık sizde katkılarını yazımızı paylaşarak ve yorum bırakarak yapabilir ayrıca sorularını bize yorum kısmından iletebilirsiniz.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Özgüveninizi Nasıl Geliştirebilirsiniz ?

Özgüveninizi Nasıl Geliştirebilirsiniz diye sorsam belki bir çok kişi bu soruya doğru cevap veremeyecektir. Özgüven, …

3 Yorumlar

 1. GMerve

  Merhaba ben pdr öğrencisiyim ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak istiyorum. Fakat maalesef özel üniversiteler gerçekten çok pahalı ve araştırabildiğim kadarıyla devlet üniversiteleri de pdr mezunu almıyor. Daha önce okuduğum başka yazılara göre ise bunun hiç bir yasal engeli olmadığını sadece bizi klinik psikolog olmak için yetersiz bulduklarını ve bu yüzden pdr mezunu kabul etmedikleri yazıyordu. Fakat yetersizlik söz konusu bile değil.
  Acaba pdr mezunu kabul eden devlet üniversitesi biliyor musun? Veya bu sorunun bir kaç yıl içinde ortadan kalkıp pdr mezunlarınında devlet üniversitesinde k.psikoloji alanında yüksek lisans yapabilme ihtimali var mıdır?
  Devlette hiç ihtimal yok ise önerdiğiniz özel üniversite var mı? Son olarak bir yandan psikolojik danışman olarak meb veya baska bir yerde çalışırken yüksek lisans yapmak çok zor olur mu? Çünkü bazı hocalarım maddi açıdan zorlanmamam için bu şekilde daha iyi olacağını söylediler.
  Çok soru sordum kusura bakmayın.
  Teşekkürler.

 2. Merhaba pdr mezunları da psikoloji mezunları gibi klinik psikoloji alanında yüksek lisansa kabul ediliyorlar. Bunun önünde bir engel yoktur merak etmeyiniz. Ancak bir üniversite kabul şartlarına sadece psikoloji branşını yazma hakkına sahiptir ama bu pek gördüğümüz birşey değil. Mesleğinizde başarılar

 3. Melis

  Merhaba sitenizi keyifle okuyorum. Benim anlayamadığım konu diyorlar ki pdr mezunları eskisen yüksek lisansla klinik psikolog olabiliyordu ama artık okullar pdr mezunlarını kabul etmiyor. Bu gerçekten doğru mu ? Umarım sorum açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim.

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum

%d blogcu bunu beğendi: