Anasayfa » Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik » PDR Bölümünün Alan Dışı Atamalarla İmtihanı

PDR Bölümünün Alan Dışı Atamalarla İmtihanı

Alandışı atamalar birde idare hukuğu gözüyle bakılmış ve kaleme alınmış değerli bir yazı.Yazının esas sahibi Hasan BEY’e teşekkür ediyoruz.

İdare hukukunun evrensel kabul görmüş birtakım ilkeler üzerine inşa edildiği malumdur. ?Hukuk devleti? bu ilkelerin belki de en önemlisi ve hatta diğer ilkelerin dahi temelidir. Yürütme yetkisini kullananların temel hak ve özgürlükleri koruyan hukuk kuralları çerçevesinde hareket edip etmeyeceği ise her devletin kendi tercihidir. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası?nın 2. Maddesi ile tercihini hukuk devleti olma yönünde kullanmıştır. O halde Türkiye Cumhuriyeti yasama, yargı ve yürütme kuvvetlerini kullanırken hukuk kuralları ile bağlı kalacağına and içmiş demektir.

Hal böyle iken; son zamanlarda PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) bölümü mensuplarının, idari teşkilatın içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı?nın bazı idari faaliyetlerinden hoşnut olmadıklarını duymaktayız. Kastettiğim hoşnutsuzluk yazının başlığı ile müsemma olduğu üzere ?Alan Dışı Atama? meselesinden kaynaklanıyor.

Bakanlık, hatırlanacağı üzere, daha önce sınıf öğretmenliği okumadığı halde Ziraat, Veterinerlik vs. bölümlerden mezun olanları sınıf öğretmeni olarak atadığı gibi Felsefe ve Sosyoloji bölümleri mezunlarını PDR mezunlarına mahsus bir meslek olan ?rehber öğretmen? statüsünde atamayı planlamaktadır. Söylediklerime, iyi de efendim ne alakası var hukuk devleti ile alan dışı atamanın, diye mukabele edilmesi mümkündür. İzah edeyim efendim; saygın idare hukukçularımızdan Prof. Dr. Kemal Gözler, hukuk devletinin özel gereklerinden, yani idarenin hukuka bağlılığının şartlarından bir tanesinin de ?İdarî Faaliyetlerin Belirliliği? ilkesi olduğunu belirtmektedir. Şöyle ki;

Hukuk devleti ilkesinin idare bakımından diğer bir gereği de ?idarî faaliyetlerinin belirliliği ilkesi?dir. Hukuk devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından önceden tahmin edilebilir olması gerekir. İdare takdir yetkisine sahip olduğu alanlarda dahi tam bir serbestiye sahip değildir. İdare bu yetkisini tüzük ve yönetmelik gibi genel kurallarla düzenlemek ve bu düzenlemelere uymak zorundadır. Buna ?düzenli idare ilkesi ? denir. Keza, yine idarî faaliyetlerin belirliliği ilkesi nedeniyle idarenin, istikrar kazanmış uygulamalarından vazgeçmemesi gerekir. Keza hukuk devletinde idare, kişilerin ?kazanılmış haklarına saygı? göstermelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği?nin tanımlar başlıklı 4. Maddesine göre: ?Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman); eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personel? şeklinde tanımlanmıştır. Bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere rehber öğretmen olabilmek için ya Psikolojik Danışma Ve Rehberlik ya da Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümü mezunlu olmak gerekmektedir. Diğer bölümlere bu imkân tanınmamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi ?İdare takdir yetkisine sahip olduğu alanlarda dahi tam bir serbestiye sahip değildir. İdare bu yetkisini tüzük ve yönetmelik gibi genel kurallarla düzenlemek ve bu düzenlemelere uymak zorundadır.? O halde idarenin, bahsi geçen yönetmelik maddesine uygun davranması icap eder.

Hemen hemen herkes bilir ki, bir lise öğrencisi üniversite bölümü tercih ederken oradan mezun olduktan sonra kolayca işe yerleşebileceği bir bölümü ön plana koyar. PDR bölümünü tercih edenler de ülkedeki rehber öğretmen açığını ve öğretmen olarak atanma kolaylığını bilerek tercih ettiler. Ancak Sosyoloji ve Felsefe bölümü mensuplarının son zamanlarda özellikle sosyal medya yoluyla yaptıkları kapsamlı lobi faaliyetleri sonucunda MEB rehber öğretmen kadrosunun bir bölümünü Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunlarına açma yönünde çalışmalar yürütmektedir.

MEB?in bu talepleri yerine getirmesi en başta ?İdari Faaliyetlerin Belirliliği? ilkesinin açıkça ihlal etmek manasına gelecektir. Yukarıda belirtilen;

? ? idarî faaliyetlerin belirliliği ilkesi nedeniyle idarenin, istikrar kazanmış uygulamalarından vazgeçmemesi gerekir ??

Hususu tam da bu noktaya işaret etmektedir. Yıllardan beri süregelen, istikrar kazanmış bir uygulamayı sonlandıran böyle bir işe girişmek PDR mensuplarının idareye olan güvenlerini derinden sarsacaktır. Kaldı ki PDR bölümü öğrencileri; Sosyoloji ve Felsefe bölümü öğrencilerine göre çok daha yüksek puanlar ve başarı sıralamaları ile bölümlerine yerleşmektedirler. Buna rağmen Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunlarının kısa süreli bir kurstan geçirilerek rehber öğretmen olma yeterliliği sağlanması adalet duygusunu yaralamaktadır. PDR öğrencileri haklı olarak ?biz neden üniversite yerleştirme sınavına bu kadar yoğun bir şekilde çalışıp yüksek puan alarak bu bölüme yerleştik, çok daha zor olan bu fakülteyi neden okuyoruz, onlar neden kısacık bir eğitimden sonra bize tanınan haklara malik oluyorlar? diye yakınmaktadırlar.

Tüm bunların yanında PDR bölümü dersleri ile Sosyoloji ve Felsefe bölümü dersleri birbirinden tamamen farklı niteliktedirler. Dileyenler sosyoloji bölümü için http://eogrenme.anadolu.edu.tr/sosyoloji/dersler/Sayfalar/default.aspx adresini, felsefe bölümü için http://eogrenme.anadolu.edu.tr/felsefe/dersler/Sayfalar/default.aspx PDR bölümü için ise http://www.anadolu.edu.tr/akademik/program/derslerAkts/170/2721/1 adresini ziyaret ederek dersleri kıyas edebilirler. Görüleceği üzere aralarında benzerlik dahi bulunmayan bölümlere rehber öğretmen olma hakkı tanımak kamu vicdanını yaralayacak ve hukuk devleti ilkesine bağlılığımızı gözden geçirme ihtiyacını doğuracaktır.

?İdari Faaliyetlerin Belirliliği? ilkesinin idarenin tüm hücrelerine nüfuz etmesi temennimizdir. ?Belirli? günler dilerim efendim…

Kaynak: Av. Hasan SEYİDOĞLU / BaroTürk yazının orjinal linki için http://www.baroturk.com/pdr-bolumunun-alan-disi-atamalarla-imtihani-4yy.htm

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Özgüveninizi Nasıl Geliştirebilirsiniz ?

Özgüveninizi Nasıl Geliştirebilirsiniz diye sorsam belki bir çok kişi bu soruya doğru cevap veremeyecektir. Özgüven, …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum