Anasayfa » Özel Egitim » Otizm » Otizmin Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir ?

Otizmin Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir ?

Otizm kendine has özellikleri olan bir gelişimsel gerilik olup birçok sebeple çocuklarda görülebilen bir durumdur. Otistik çocukların kendine has özellikleri ile gelişimsel farklılıkları onları diğer akranlarından ayırmaktadır.

Otizm Neden Olur?

Otizmin nedeni hala tam olarak bilinmemekle beraber tek bir nedeninin olmadığı ileri sürülmektedir.Otizmin,önceleri sanıldığı gibi, sevgi yoksunluğu,iletişim eksikliği yada çocuğun geçmiş yaşantısıyla ilgili duygusal sorunlara ilişkin olmadığı,kaynağının psikolojik değil fizyolojik(sinir sisteminin gelişimsel bozukluğu)olduğu ortaya çıkarılmıştır.% 5-10′ unda belli bir tıbbi neden saptanabilmekte, %2-5′ inde Frajil x, %1-3’ünde tüberküloz skleroz adlı genetik hastalıkların otizme yol açabildiği düşünülmektedir.Araştırmalar, beynin konuşma ve duygulardan gelen bilginin değerlendirilmesiyle ilgili bölümlerinde fiziksel bir problem olduğunu iddia etmektedir.

Bu problemin doğuştan gelen ve beynin bilgiyi kullanma şeklini belirleyen belirli kimyasal dengelerdeki bir bozukluk olduğu ileri sürülmekte, beyin hücreleri arasında mesajları taşıyan kimyasal ileticilerde aşırılık veya eksiklik olduğu düşünülmektedir. Birçok araştırmacı otizmin nedeninin genlerde yattığı görüşündedir.Otistik çocukların kardeşlerinin bu bozukluğa sahip olmada 50 kat daha fazla risk altında oldukları bulunmuştur.

Tek yumurta ikizlerinden birinin otistik olması durumunda diğerinde de %60 olasılıkla otizmin,%92olasılıkla da bağlı sendromların ortaya çıkabileceğine işaret edilmektedir.Çift yumurta ikizlerinde bu oran %10 civarındadır. Otizmin kalıtsal özellikleri konusunda yapılan çalışmalar tahminen 3-10 genin devreye girdiğini göstermektedir.Bu genlerde belirli sayının üzerinde gerçekleşen mutasyonlarla otizmin ortaya çıkabileceği daha düşük sayıda mutasyonlarında utangaçlık,çekingenlik ve gecikmiş dilsel becerilere neden olabileceği düşünülmektedir.Otizm genlerini arama çalışmaları şimdiden önemli sonuçlar vermektedir.

Kromozom 7 ve 15’te saptanmış bazı anormal özellikler bu durumla ilişkilendirilmektedir.Araştırmacılar önümüzdeki yıllarda otizmle ilgili en az 5 genin bulunacağını ümit etmektedirler.Diğer yandan otizmin sadece genetik nedenlere bağlı olmayıp, çevresel nedenlere de bağlı olduğu sanılmaktadır.Genetik açıdan birbirine tıpatıp benzeyen tek yumurta ikizlerinden biri otistik olurken diğerinde otizm görülmeme olasılığının varlığı çevresel etkenlerin işin içine girebileceğini göstermektedir.

Bir veya daha fazla otizm geninin geçirdiği mutasyon,çocuğu anne karnında veya erken bebeklik döneminde karşılaştığı çevresel bir etkene karşı daha duyarlı hale getirebilir.Ayrıca bağışıklık sistemlerindeki bozukluklarda virüsler gibi çevresel etkenlerin etkili olabileceği düşünülmektedir.Bazen de beyni sonradan hasar gören bazı çocuklarda, örneğin geçirilen bir beyin iltihabı sonrasında otizmin geliştiği bilinmektedir.Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte annenin hamilelikte geçirdiği enfeksiyon hastalıkların, doğum sırasında geçirilen güçlüklerin aynı şekilde doğumdan sonra çocuğun geçirdiği ve beyni etkileyen hastalıkların sonucunda ortaya çıkabildiği söylenmekte ve çoğu zaman belirtiler ortaya çıkmadan tanı koymak ve engel olmak mümkün olmamaktadır.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

Doğumdan 6. aya kadar:

 • Fiziksel görünüş ve motor gelişimi normaldir,
 • Kolaylıkla huzursuzlanabilir,
 • Nesneleri almak için uzanma davranışı göstermez,
 • Sosyal anlamda gülmesi ve göz kontağı yoktur yada azdır,

6-12.ay

 • Kucaklama hareketi yapmaz, anne babaya karşı ilgisizdir,
 • Basit sosyal oyunları oynamaz, oyuncak bebeklerle ilgilenmez,
 • Motor gelişimi gecikmiştir,
 • Katı yiyecekleri çiğneyemez,
 • Sözcük kullanımı yoktur,

24-36. ay

 • Gelişiminde bazı ilerlemeler görülse bile kişiler arası ilişkileri sınırlıdır. İnsanları araç olarak kullanır,
 • Göz kontağı sınırlıdır, nesnelerle ilişkisi yalama ya da koklama şeklindedir,
 • Kucaklama hareketi yapmaz, anne babaya karşı ilgisizdir,

48-54. ay

 • Genellikle konuşmada ekolali gözlenir,
 • Monoton, fısıltı yada bağırarak konuşma gibi değişik tonlarda konuşma özelliği vardır,
 • Günlük rutinin değişmesinden rahatsız olabilir,
 • Kendisine zarar verici davranışları vardır,
 • Öfke nöbetleri ve saldırganlık davranışları görülür.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ne düşündüğünü merak ediyorum