Anasayfa / Genel / Okul Zorbalığının Nedenleri

Okul Zorbalığının Nedenleri

Okul Zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.

Okul zorbalığının nedenleri üç ana başlık altında incelenmektedir.

 1. Bireysel Nedenler
 2. Ailesel Nedenler
 3. Okula ait Nedenler

1. Bireysel Nedenler: Genellikle bu öğrenciler arkadaşlarına karşı saldırgan bir tutum içindedirler. Sıklıkla yetişkinlere karşıda saldırgandırlar. Diğerleri üstünde güçlü ve baskın olma ihtiyaçları ön plandadır. Zorbalığa uğrayan öğrencilerle çok az empati kurarlar. Genel olarak, saldırgan ve zorlayıcı davranış biçimlerine sahip olan kişilerin aslında dış görünüşlerinin altında güvensiz ve zayıf olduklarına inanırlar.

Zorbalık davranışı gösteren öğrencilerin ortak özellikleri:

 • Genellikle benlik saygısı normal yada normalin üstüdür.
 • Saldırganlığın ve çatışmanın yoğun olduğu ailelerden gelmektedirler.
 • Erişkin yaşlarına gelindiğinde bu çocukların yarısından çoğu suça eğilim gösterir.
 • Empati kurma yeteneğinden yoksundur.
 • Duygusal izolasyonu vardır.
 • Ailede model olarak görebileceği erişkinler arasında istismar yaygındır.
 • Sosyal becerilerde ve ilişki kurma biçimlerinde yetersizlik vardır.
 • Saldırgan ve dürtüsel mizaca sahiptir, erkeklerde fiziksel üstünlükte eşlik eder.

Zorbalığa uğrayan öğrencilerin ortak özellikleri:

 • Güvensiz ve kendilerini koruyamayan, pasif ve boyun eğicidir.
 • Utangaç ve içine kapanıktır.
 • Yakın arkadaşı yoktur.
 • Genellikle aşırı koruyucu ailelerin çocuğudur.
 • Farklı ırk yada etnik grup üyesi olabilir.
 • Farklı özelliklere sahip olabilir ?kekemelik vb.?
 • Özel öğrenme gereksinimi yada engeli olabilir.
 • Pahalı eşyalara sahip olabilir.

2.Ailesel Nedenler: Çocuk ve ergenin saldırgan tepkiler geliştirmesinde dört önemli etken vardır.Ailenin, özellikle de çocuğun bakımını üstlenen kişinin ( genellikle anne) temel duygusal yaklaşımıdır. Yaşamın ilk yıllarında çocuğa yönelik yetersiz ilgi ve sevgiyle belirginleşen olumsuz tutum, açık bir şekilde çocuğun ileriki yılarda diğer insanlara karşı saldırgan ve acımasız olması riskini arttırmaktadır.

Bakımını üstlenen kişi yada kişiler çocuğun saldırgan davranışlarına izin verici tutumlar sergileme önemli bir etkendir. Eğer bakımını üstlenen kişi yada kişiler çocuğun akranlarına, kardeşlerine ve yetişkinlere karşı sergilediği şiddet içeren davranışlara kesin sınırlandırmalar getiremiyorsa, izin veri bir tutum sergiliyorsa, çocuğun saldırganlık düzeyi artacaktır. Sonuç olarak, çocukluk ve ergenlik çağında yetersiz ilgi, sevgi ve bakım verilmesi ve bunlara ek olarak çok fazla özgürlüğün tanınması, çocuk ve ergende saldırgan davranış örüntülerinin gelişmesine neden olabileceğini söylemek mümkündür.

Ailenin çocuğu yetiştirirken güç kullanması, bu durum çocuğun saldırgan davranışlarını arttırır. Çocuğu yetiştirirken açık kurallar koymak ve sınırlamalar getirmek önemlidir. Bunları cezaya dönüştürmemek gerekir.

Çocuğun mizacıda saldırgan davranışlar geliştirmesinde rol oynar. Aşırı hareketli ve öfke nöbetleri olan çocuklar daha sakin olan çocuklara oranla daha fazla saldırgan tutumlar geliştireceklerdir. Bu etkenin diğerlerine göre daha düşük olduğu gözlenmiştir.

3.Okula ait Nedenler: Müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin yetersiz denetimleri nedeniyle okullarda zorbalık eylemleri artmaktadır. Okulun sosyal ortamının, genel havasının bütün öğrencilere karşı sıcak ve kabul edici olmaması da şiddet eylemlerini arttırmaktadır.

Okul Zorbalığının Sıklığı

Ülkemizdeki öğrencilerin;

%44ü     sözel

%30u     fiziksel

%18i      duygusal

%9u      cinsel  ….  içerikli zorbalığa uğramaktadırlar.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuklar Ekran Bağımlısı Oluyor

Prof. Dr. Haluk Yavuzer, ekran bağımlılığının, madde bağımlılığı kadar tehlikeli olduğunu belirtti. Ekrandaki görüntülerde hareketlilik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir