Anasayfa / Genel / Okul Zorbalığı Nedir?

Okul Zorbalığı Nedir?

Okul zorbalığı, tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel, sataşma, alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söyleme gibi sözel, dedikodu ve söylenti çıkarıp yayma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk etme gibi dolaylı yada para veya diğer eşyalarını zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar verme gibi davranışsal olarak ortaya çıkabilir.

Okul Zorbalığı Ortaya Çıkış Biçimleri

Zorba öğrencilerin eylemleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir.

 • Dövme, tekme yada tokat atma,
 • İtme, çekme ve dürtme, korkutma,
 • Dalga geçme, alay etme, kızdırma, sözel sataşma,
 • Tacizde bulunma Kötü isim(ler) takma
 • Kurbana yada ailesine hakaret etme, küçük düşürme
 • Kurban hakkında yalan-yanlış söylentiler çıkarma ve yayma
 • Kurban hakkında çeşitli yerlere çirkin sözler yazma
 • Kurbanı kasıtlı olarak grup dışında tutup yalnızlığa itme, oyun veya diğer etkinliklere katmama
 • Kasıtlı olarak eşyalarına zarar verme
 • Korkutarak eşya yada parasını alma
 • Kurbana zihinsel olarak geri olduğunu söyleyerek kendisini kötü hissetmesine sebep olma

Okul Zorbalığının Ayırt Edici Özellikleri

Zorbalık konusundaki çalışmalar incelendiğinde, aşağıda belirtilen ayırt edici özelliklerden söz edilebilir.

 1. Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal yada psikolojik zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir.
 2. Zorbalığın belli bir süre tekrarlama özelliği vardır.
 3. Zorbaca davranışlara uğrayan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak durumda olması söz konusudur.
 4. Zorbalar eylemlerini bireysel yada grupla yapabildiği gibi, kurbanlar da bu eylemlerden bireysel yada grup olarak zarar görebilmektedirler.
 5. Zorbalar, bu tür eylemlerden dolayı genellikle kendilerine bazı menfaatler sağlamaktadırlar.
 6. Zorbalar, kurban yada kurbanların acı çekmesinden genellikle haz duymaktadırlar.

Zorbalık ve Cinsiyet

Zorbalığı yapan ve zorbalığa uğrayan öğrencilerin büyük bir bölümünü erkek çocukları oluşturmaktadır. Erkek öğrenciler diğer erkek öğrenciler tarafından genellikle dövülme, itilme, tekmelenme gibi fiziksel zorbalığa maruz kalmaktadırlar. Kız öğrenciler ise hem erkek hem de kız öğrenciler tarafından isim takma, dalga geçme, alay etme, söylenti çıkarma gibi sözel zorbalığa maruz kalmaktadırlar ve sosyal olarak dışlanmaktadırlar. Kız öğrenciler zorbalık eylemlerinden daha fazla etkilenmekte ve yaşamlarının sonraki dönemlerinde duygusal gelişimleri daha olumsuz etkilenmektedir. Zorbalığa uğrayan kızlar bunları ailesine ve en yakın arkadaşlarına anlatabilmelerine karşın erkekler bunları kimseyle paylaşmamaktadırlar.

Zorbalık ve Yaş

Yaş ilerledikçe zorbalığa uğrayan öğrenci sayısında bir düşüş olmakta zorba sayısında bir artış olmaktadır.Küçük sınıflarda fiziksel zorbalık yaygınken büyük sınıflarda daha çok sözel ve psikolojik zorbalık görülmektedir.

 1. Ruhsal Sorunlar
 2. Akademik Sorunlar
 3. Sosyal beceri Sorunları

1.Ruhsal Sorunlar: Akran istismarına uğramış kişilerin verdiği en genel ruhsal tepkiler arasında; huzursuzluk, tekrarlayan çağrışımsız anılar, panik ve gerginlik hissi ve konsantre bozukluğu sayılmaktadır. Uzun süre zorbalığa uğramak önceden var olan ruhsal sorunun yada çatışmanın artmasına yol açabilmektedir(ör: kekeleme). Okul zorbalığının yol açtığı sorunların en ağırı ve belki de en ciddi olanı az sayıda olsa da bazı öğrencilerin intihara teşebbüs etmesidir. Uzun süre zorbalığa maruz kalan öğrencilerin benlik saygısı, kendine güven, kaygı ve güvensizlik duyguları, zorbalığa uğramayanlara göre daha yüksek çıkmıştır. Zorbalığın yol açtığı ruhsal sorunlar:

 1. Var olan sorunların daha çok artması
 2. Uyku sorunları
 3. Geceleri altını ıslatma
 4. Depresyon
 5. Okul fobisi
 6. İntihar düşünceleri ve girişimi

2. Akademik Sorunlar: Zorbalığa uğrayan öğrenciler sıklıkla okuldan korkarlar, okulu güvensiz ve mutsuz bir yer olarak algılarlar. Yapılan araştırmalar uzun süre okul devamsızlığının altında şiddete uğrama korkusu yada gerçekten şiddete uğramış olmanın önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Zorbalığın yol açtığı akademik sorunlar:

 • Ders başarısında düşme
 • Konsantrasyon kaybı
 • Ders içi uyumsuzluk
 • Okul reddi

3.Sosyal beceri Sorunları: Akran istismarı davranışı, normal gelişimin bir parçası değildir. Bu olumsuz davranışın mağdurlar üzerinde olağanüstü yıkıcı bir etkisi vardır. Bu etki onların yaşamlarında iz bırakır, onlarla yetişkinliğe kadar büyür ve gelişir. Zorbalığa maruz kalmış kişiler mutluluklarını ve başarılarını yeterince yaşayamazlar çünkü mutlu bir yaşamı hak etmediklerini düşünürler. Bunun sonucu olarak sosyal ve duygusal sorunlar yaşarlar. Arkadaşlık kurmak ve sürdürmek onlar için çok güçtür. Bu sorunlar yetişkinlikte da ilerleyerek devam eder ve ağır sosyal uyum sorunları ortaya çıkabilir.

Zorbalığın yol açtığı sosyal beceri sorunları:

 1. Düşük benlik saygısı
 2. Azalmış kendine güven
 3. Olumsuz kendilik algısı
 4. Arkadaşları tarafından ihmal edildiği duygusu
 5. Güvensizlik ve içine kapanıklık
 6. Utangaçlık

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuklar Ekran Bağımlısı Oluyor

Prof. Dr. Haluk Yavuzer, ekran bağımlılığının, madde bağımlılığı kadar tehlikeli olduğunu belirtti. Ekrandaki görüntülerde hareketlilik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir